سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خواجه

مدرسه شهادت
شهادت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه هشت شهریور قراجه
هشت شهریور قراجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه هشت شهریور 2 قراجه
هشت شهریور 2 قراجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه هجرت 1
هجرت 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه هاجر سرای
هاجر سرای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه هاجر 2
هاجر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه ولایت شهرک بالا
ولایت شهرک بالا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه نور قره گونی
نور قره گونی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه نگار دادخواه
نگار دادخواه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه ناموس نهند
ناموس نهند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه میعاد تازه کندسرند
میعاد تازه کندسرند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه میثاق شهرک پائین
میثاق شهرک پائین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه مالک اشترقزقپان
مالک اشترقزقپان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه کمیل تازه کند نهند
کمیل تازه کند نهند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه قدسیه خواجه
قدسیه خواجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه قدس حسین آباد
قدس حسین آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه فرقان دیزج ور
فرقان دیزج ور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه فرامرز حیدرخان تهرانی
فرامرز حیدرخان تهرانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه فدائیان اسلام هیق
فدائیان اسلام هیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه فجر بشیر
فجر بشیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه علامه امینی پاکچین سفلی
علامه امینی پاکچین سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه صداقت طرف
صداقت طرف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید هاشمی نژاد شهسوار
شهید هاشمی نژاد شهسوار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید مفتح سرای
شهید مفتح سرای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید مختاری مرکید
شهید مختاری مرکید
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید محمدحسن زاده 1
شهید محمدحسن زاده 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید محمد خیابانی استیار
شهید محمد خیابانی استیار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید کلاهدوز 2
شهید کلاهدوز 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید کلاهدوز 1
شهید کلاهدوز 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید علی هاشمی عباس آباد
شهید علی هاشمی عباس آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید عبدالعلی حبیب الهی
شهید عبدالعلی حبیب الهی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید صمد حسین زاده چنذق
شهید صمد حسین زاده چنذق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید سهیلی قلعه لر
شهید سهیلی قلعه لر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید سرخوش ولیلو
شهید سرخوش ولیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید دهقان زاده
شهید دهقان زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید دستغیب امندی
شهید دستغیب امندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید حسین اسماعیلی شیخ رجب
شهید حسین اسماعیلی شیخ رجب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید جواد سرندی سرند
شهید جواد سرندی سرند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید بابائی 1
شهید بابائی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید ال محمدی چایکندی
شهید ال محمدی چایکندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید اکبر جهاندیده
شهید اکبر جهاندیده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شهید اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهدای کویج
شهدای کویج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شهدای بانک سپه
شهدای بانک سپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه شمیم مهر
شمیم مهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه سعادت ساخسلو
سعادت ساخسلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه رشادت چوبانلار
رشادت چوبانلار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه دانش ینگجه
دانش ینگجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه خیام چخماقبلاغ سفلی
خیام چخماقبلاغ سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه خالد اسلامبولی باجه باج
خالد اسلامبولی باجه باج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه حضرت رقیه (س) 2
حضرت رقیه (س) 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه حافظ  یمشجه 1
حافظ یمشجه 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه جهاد گلدیر
جهاد گلدیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه جنت گمند
جنت گمند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه توحید جیغناب 1
توحید جیغناب 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه پیام مشیرآباد
پیام مشیرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه پاسدار خرمالو
پاسدار خرمالو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه آمنه جانقور
آمنه جانقور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
مدرسه آزادی آغاعلیلو
آزادی آغاعلیلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خواجه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خواجه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خواجه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خواجه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خواجه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.