شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سبزوار

مدرسه کاردانش شهید ساده
کاردانش شهید ساده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاردانش ایثارگران الزهرا
کاردانش ایثارگران الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی سبزوار
مدرسه شهید ایوب محمودی
شهید ایوب محمودی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فنی کارآفرینان
فنی کارآفرینان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی سبزوار
مدرسه ربابه شرکاء 1
ربابه شرکاء 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی سبزوار
مدرسه امام علی (ع) 3
امام علی (ع) 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کیانوش استیری
کیانوش استیری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه معمارزاده
معمارزاده
پسرانه - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه دکتر علی شریعتی
دکتر علی شریعتی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه یزدان مهر
یزدان مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه یاران معرفت 2
یاران معرفت 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه نیایش نیلوفران
نیایش نیلوفران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه نماز
نماز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه نصر حسین آبادگنجی
نصر حسین آبادگنجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه نجمیه
نجمیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه میعاد
میعاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مهندس خرازی 2
مهندس خرازی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مهندس خرازی 1
مهندس خرازی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مهندس امیرالداغی
مهندس امیرالداغی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه ملک الشعرا
ملک الشعرا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مسکن
مسکن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مسعود سعد
مسعود سعد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مریم سبزوار
مریم سبزوار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه محمد حسن شیعی
محمد حسن شیعی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه محمد تشکری
محمد تشکری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه محسن کوثری
محسن کوثری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه محدثه کلاته سیفر
محدثه کلاته سیفر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه محبان الرضا
محبان الرضا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه مجید بینقی
مجید بینقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه لیله القدر
لیله القدر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه گل های پویا
گل های پویا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه گراب چاه تلخ
گراب چاه تلخ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کیمیاگران
کیمیاگران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه که
که
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کمیلی
کمیلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کلاوی
کلاوی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کالج
کالج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاشفی 2
کاشفی 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه کاشفی 1
کاشفی 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه كرامت
كرامت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه قره قلی
قره قلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فیلی شور
فیلی شور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فیروزه
فیروزه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فضل آباد
فضل آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فروغی ملوند
فروغی ملوند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فروغی
فروغی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فرهنگیان 1
فرهنگیان 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فرهمند
فرهمند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
مدرسه غفوری
غفوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی سبزوار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سبزوار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سبزوار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سبزوار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر سبزوار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.