جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مهربان

مدرسه دچان
دچان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه خاکی
خاکی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه برنج آباد
برنج آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه بدر دوزدوزان
بدر دوزدوزان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه آتميان عليا
آتميان عليا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه آتمیان سفلا
آتمیان سفلا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه الباغي
الباغي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه اسماعيل آباد
اسماعيل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه اردلان
اردلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه 3 هید دستغیب ارزنق
3 هید دستغیب ارزنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه هفتم تير مهربان
هفتم تير مهربان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه نيكان مهربان
نيكان مهربان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه لنجوان
لنجوان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه گلشن آلان
گلشن آلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه کلجه
کلجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قزلجه سادات
قزلجه سادات
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قره بلاغ
قره بلاغ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قدس شربيان
قدس شربيان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قدس 2
قدس 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قدس 1
قدس 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه علامه اميني
علامه اميني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه عدالت کيوج
عدالت کيوج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد مطهري صومعه
شهيد مطهري صومعه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد مدني
شهيد مدني
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد محمد نژاد قيصرق
شهيد محمد نژاد قيصرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد فضل اله نوري خاکي
شهيد فضل اله نوري خاکي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد دستغيب ارزنق
شهيد دستغيب ارزنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد بهشتي
شهيد بهشتي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد باهنر
شهيد باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهيد باكري
شهيد باكري
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهید محمدنژاد قیصرق
شهید محمدنژاد قیصرق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهريار
شهريار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه سيه دلان
سيه دلان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه سميه شربيان
سميه شربيان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه سمیه مهربان
سمیه مهربان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه سرچشمه
سرچشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه زنجيل آباد
زنجيل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه رزگاه
رزگاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه رجل آباد
رجل آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه ديلمشاه
ديلمشاه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه دهدولان
دهدولان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه دوزدوزان
دوزدوزان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه دميرچي
دميرچي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه الزهرا مهربان
الزهرا مهربان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه شهید رجائی مهربان
شهید رجائی مهربان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه همت 1
همت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه همت 2
همت 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه نخبگان تبریز 1
نخبگان تبریز 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قیصرق
قیصرق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه قدس آلان
قدس آلان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه فرهیختگان 1
فرهیختگان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه رسالت شربی
رسالت شربی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه دوزدوزان
دوزدوزان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه آلان
آلان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
مدرسه ایثار شربیان
ایثار شربیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی مهربان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مهربان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مهربان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مهربان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر مهربان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.