دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر میانکوه

مدرسه کاردانش نرگس ده کهنه
کاردانش نرگس ده کهنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه کاردانش دکتر حسابی سرخون
کاردانش دکتر حسابی سرخون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه بنت الهدی چلدان
بنت الهدی چلدان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه میثم گندمکار سفلی
میثم گندمکار سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه فجر کاهیدان میانکوه
فجر کاهیدان میانکوه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه علم و ادب شکر آباد
علم و ادب شکر آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه طالقانی شکر آباد
طالقانی شکر آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه طالقانی سرخون سفلی
طالقانی سرخون سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید مدنی گوز لک
شهید مدنی گوز لک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید مختاری چنده
شهید مختاری چنده
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید محمد منتظری رفن
شهید محمد منتظری رفن
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید کلاهدوز گلشور
شهید کلاهدوز گلشور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید فروزش دهنو و قیمی
شهید فروزش دهنو و قیمی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید بهشتی علی آباد تلخ اب
شهید بهشتی علی آباد تلخ اب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید باهنر ملک شیر
شهید باهنر ملک شیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید آیت شلیل علیاء
شهید آیت شلیل علیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید مصطفی خمینی گندمکار وسطی
شهید مصطفی خمینی گندمکار وسطی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید حاج حسنی دره قحطی
شهید حاج حسنی دره قحطی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید دستغیب سرخون قیصری
شهید دستغیب سرخون قیصری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید امامی قائیدان و شیاسی
شهید امامی قائیدان و شیاسی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شهید استکی گندمکارعلیاء
شهید استکی گندمکارعلیاء
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سید الشهداء مور و تلتاک
سید الشهداء مور و تلتاک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سوم شعبان تلفگیر
سوم شعبان تلفگیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سلمان فارسی اب تلخک
سلمان فارسی اب تلخک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حافظ گندمکار سفلی
حافظ گندمکار سفلی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه توحید سرکنه
توحید سرکنه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه تلاش سرخون
تلاش سرخون
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه بهار اندیشه گندمکار
بهار اندیشه گندمکار
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه باقرالعلوم (ع)
باقرالعلوم (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه باغچه بان شهرک محمدی
باغچه بان شهرک محمدی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه انقلاب اسلامی ده کهنه
انقلاب اسلامی ده کهنه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امید 2
امید 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام كاظم (ع)
امام كاظم (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه 13 آبان سره زرد 1
13 آبان سره زرد 1
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سبحان
سبحان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه نسیم شیاسی
نسیم شیاسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه فردوسی سرمازه
فردوسی سرمازه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه علم و فناوری قائیدان شیاسی
علم و فناوری قائیدان شیاسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه شبانه روزی امام حسین (ع)
شبانه روزی امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سعدی سرمازه
سعدی سرمازه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه سعدی سرخون
سعدی سرخون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه دین و دانش گندمکار
دین و دانش گندمکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه دکتر شریعتی
دکتر شریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه دکتر چمران
دکتر چمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حاج آقا مکتبی
حاج آقا مکتبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حضرت زینب س
حضرت زینب س
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حضرت خدیجه
حضرت خدیجه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه پاسداران عفت
پاسداران عفت
دخترانه - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری میانکوه
مدرسه امامت لندی
امامت لندی
نامشخص - دوره اول متوسطه چهارمحال و بختیاری میانکوه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر میانکوه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر میانکوه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر میانکوه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر میانکوه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.