جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مرحمت آباد

مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 9 دی
9 دی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه مهدیه 2
مهدیه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه مهدی فیروزآباد
مهدی فیروزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه کبیر نظری
کبیر نظری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه علامه امینی
علامه امینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید کبیرنظری
شهید کبیرنظری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید چمران 2
شهید چمران 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید چمران 1
شهید چمران 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شكوفه ها
شكوفه ها
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه خیبر
خیبر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بیت المقدس 2
بیت المقدس 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بیت المقدس 1
بیت المقدس 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بهروزی
بهروزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امام باقر (ع)
امام باقر (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهدای چهاربرج
شهدای چهاربرج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه حضرت مریم
حضرت مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 9 دی
9 دی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 15 خرداد چهار برج جدید 2
15 خرداد چهار برج جدید 2
دخترانه - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه 15 خرداد چهار برج جدید 1
15 خرداد چهار برج جدید 1
پسرانه - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه شهید ودود ابراهیمی
شهید ودود ابراهیمی
پسرانه - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه ولایت فیروزآباد
ولایت فیروزآباد
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه نماز قپچاق
نماز قپچاق
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان غربی مرحمت آباد
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مرحمت آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مرحمت آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مرحمت آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر مرحمت آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.