امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

مدرسه نیکا
نیکا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه البرز پایدارمدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 7
تور مجازی مدرسه البرز پایدارمدرسه البرز پایدار
البرز پایدار
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه خجستگان
خجستگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 7
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه راه سعادت
راه سعادت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه اتحاد نوین
اتحاد نوین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آسیه
آسیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه پیام انقلاب
پیام انقلاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه دهقان
دهقان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه نجم
نجم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه جوادنیا
جوادنیا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه طبرسی
طبرسی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه فضیلت
فضیلت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه قوامی
قوامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه طالقانی
طالقانی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه قدوسی
قدوسی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه فرزانه
فرزانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه دکتر معین
دکتر معین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه سیدان
سیدان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه صداقت
صداقت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه نیکا
نیکا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه فرشتگان آسمانی
فرشتگان آسمانی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه معصومه شریف
معصومه شریف
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه کوثر دانش
کوثر دانش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه رضا نیکرو
رضا نیکرو
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه 22بهمن
22بهمن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه امام سجاد
امام سجاد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه واثقی
واثقی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه گویا
گویا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه کلاهدوز
کلاهدوز
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه امام صادق
امام صادق
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه پویندگان علم
پویندگان علم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه امیدان میثم
امیدان میثم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه داودآبادی
داودآبادی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه علم برتر
علم برتر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه امام هادی
امام هادی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه صدوقی
صدوقی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه ضیغمی
ضیغمی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه فواد
فواد
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه شاهد همدانی
شاهد همدانی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آینده سازان برتر
آینده سازان برتر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه نهال انقلاب
نهال انقلاب
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه احسان
احسان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه روح الهی
روح الهی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه اندیشه صفا
اندیشه صفا
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آینده سازان برتر 1
آینده سازان برتر 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 7
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه امیدان امام
امیدان امام
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه مقدم سامان
مقدم سامان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه مدرس
مدرس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه آسمان
آسمان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
مدرسه فراگیران مرزی
فراگیران مرزی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 7
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.