دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر اوز

مدرسه کاردانش بهروزیان
کاردانش بهروزیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش فارس اوز
مدرسه آگاه
آگاه
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه آذربار
آذربار
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه امیری نژاد
امیری نژاد
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه امیرکبیر 1
امیرکبیر 1
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه امیرخان کریم پور
امیرخان کریم پور
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه احمدی
احمدی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه مهرو ماه
مهرو ماه
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه معارف
معارف
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه مشفق
مشفق
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه مریم شاکری
مریم شاکری
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه محمدی
محمدی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه كفایت رحیمی
كفایت رحیمی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه فرشته خلوتی
فرشته خلوتی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه عبدالعزیز خوشابی
عبدالعزیز خوشابی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه طریق القدس
طریق القدس
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شهید معزی
شهید معزی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شهید جعفریان 1
شهید جعفریان 1
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شهید آیت
شهید آیت
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شمسی زاده
شمسی زاده
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شریف پور
شریف پور
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شاکری 2
شاکری 2
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه شاکری  1
شاکری 1
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه سید عبداله هاشمی 2
سید عبداله هاشمی 2
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه زمین پیما
زمین پیما
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه زارع
زارع
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه خضری
خضری
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حق شناس
حق شناس
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حسن شمسی زاده
حسن شمسی زاده
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حاج یوسف خضری
حاج یوسف خضری
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حاج محمد علی بدری
حاج محمد علی بدری
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه حاج علیمرادعبدالهی
حاج علیمرادعبدالهی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه پناهی
پناهی
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه پارسا
پارسا
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه بشکار
بشکار
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه برادران علوی 1
برادران علوی 1
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه بدری
بدری
نامشخص - دبستان فارس اوز
مدرسه احمد پور
احمد پور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه اسدی
اسدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه ابراهیم اسدی
ابراهیم اسدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه یادگاری
یادگاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه نظری 2
نظری 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه مشفق
مشفق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه فیشور
فیشور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه عرفان 2
عرفان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه عرفان 1
عرفان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه سلحشور
سلحشور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه رهنما 2
رهنما 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه رهنما 1
رهنما 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه رسول اكرم (ص)
رسول اكرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه رافعی
رافعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه خلوتی
خلوتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
مدرسه خدیجه كبری (س)
خدیجه كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس اوز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر اوز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر اوز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر اوز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر اوز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.