شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر بندر امام خمینی بندر امام خمینی(ره)

مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه زکریای رازی
زکریای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نیایش
نیایش
دخترانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه بهگام
بهگام
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه محدثه
محدثه
دخترانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نبوت شهرک بعثت
نبوت شهرک بعثت
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره)
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه انقلاب اسلامی 1
انقلاب اسلامی 1
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه سید محمدباقرصدر
سید محمدباقرصدر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه ستارگان بندر
ستارگان بندر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه سامان
سامان
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه روشنا
روشنا
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه دانش طلب
دانش طلب
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حضرت رقیه (س) 2
حضرت رقیه (س) 2
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حضرت رقیه (س) 1
حضرت رقیه (س) 1
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حر 2
حر 2
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حر 1
حر 1
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه پرتو
پرتو
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه بلال حبشی
بلال حبشی
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه برترین ها
برترین ها
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه باران علم بندر
باران علم بندر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه آموزگار
آموزگار
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه امیرالمومنین (ع)
امیرالمومنین (ع)
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه هدف جاوید
هدف جاوید
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نیک اندیشان
نیک اندیشان
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نوظهور
نوظهور
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نخبگان آینده
نخبگان آینده
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه مهرآفرین
مهرآفرین
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه گوهران
گوهران
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه طلوع بندر
طلوع بندر
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه صدیقه کبری (س) 2
صدیقه کبری (س) 2
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه صدیقه کبری (س) 1
صدیقه کبری (س) 1
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه شهید رجایی 2
شهید رجایی 2
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه شهید رجایی 1
شهید رجایی 1
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه زکیه
زکیه
دخترانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
پسرانه - دبستان خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه فرهیختگان
فرهیختگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه خیام
خیام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه نواندیشان
نواندیشان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
مدرسه کاراندیش
کاراندیش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خوزستان بندر امام خمینی(ره)
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر بندر امام خمینی بندر امام خمینی(ره) را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر بندر امام خمینی بندر امام خمینی(ره) انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر بندر امام خمینی بندر امام خمینی(ره) ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر بندر امام خمینی بندر امام خمینی(ره) را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.