چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بوشهر شهر تنگستان

مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر تنگستان
مدرسه حمزه سیدالشهدا
حمزه سیدالشهدا
پسرانه - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه مرحوم احمدعباسی
مرحوم احمدعباسی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه قایم
قایم
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید یگانه
شهید یگانه
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید میرشکاری
شهید میرشکاری
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید مطهری باغ گپ
شهید مطهری باغ گپ
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید مصطفی صادقی
شهید مصطفی صادقی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید مسیح گل
شهید مسیح گل
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید محمدجمالی
شهید محمدجمالی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید غلامرضااحمدی
شهید غلامرضااحمدی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید دشتی حسینی
شهید دشتی حسینی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید حسینی نژاد
شهید حسینی نژاد
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید حسن جمالی
شهید حسن جمالی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید گنجه
شهید گنجه
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید علی احمدی
شهید علی احمدی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید جمشیدی
شهید جمشیدی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه سید احمد خمینی
سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه زایر خضر تنگستانی
زایر خضر تنگستانی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه تقوی
تقوی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه پارسیان 2
پارسیان 2
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه پارسیان
پارسیان
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه امام صدر
امام صدر
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان بوشهر تنگستان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه فهمیده
فهمیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه طوبی
طوبی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه شهیدفهمیده 2
شهیدفهمیده 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری بوشهر تنگستان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان بوشهر شهر تنگستان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بوشهر شهر تنگستان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بوشهر شهر تنگستان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بوشهر شهر تنگستان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.