یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر دینور

مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه دینور
مدرسه كاردانش 12 بهمن كندوله
كاردانش 12 بهمن كندوله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه دینور
مدرسه کاردانش امیرالمومنین (ع)
کاردانش امیرالمومنین (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه دینور
مدرسه هریله
هریله
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه هدایت چوبینه
هدایت چوبینه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه نورچمه
نورچمه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه نوح گنداب سفلی
نوح گنداب سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه میر طاهر
میر طاهر
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه معجزه قروجنک
معجزه قروجنک
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه مریم نگار
مریم نگار
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه مدرس شیر خان
مدرس شیر خان
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه محمد آباد
محمد آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه گیلانه
گیلانه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه گونبان
گونبان
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه گنداب علیا ابراهیم
گنداب علیا ابراهیم
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه گرماب
گرماب
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کهریز
کهریز
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کوری زاغه
کوری زاغه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کوره
کوره
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کنگ
کنگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کله جوب علیا
کله جوب علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کله جوب درتنگ
کله جوب درتنگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کلکان نسار
کلکان نسار
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کلکان آفتابرو
کلکان آفتابرو
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کرکسار
کرکسار
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کرج
کرج
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کرتویج علیا
کرتویج علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه کرتویج سفلی
کرتویج سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه قلعه بزه رود
قلعه بزه رود
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه قزل دره
قزل دره
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه عزت سیاه خانی
عزت سیاه خانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه عبد المحمد
عبد المحمد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه طاهر اباد
طاهر اباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهید عطاءاله فرامرزی
شهید عطاءاله فرامرزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهید پرویز آقائی عزیز آباد دینور
شهید پرویز آقائی عزیز آباد دینور
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی ینگیجه
شهید اشرفی اصفهانی ینگیجه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهدای دستجرده سفلی
شهدای دستجرده سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شهادت تینمو
شهادت تینمو
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شور بلاغ
شور بلاغ
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه شاهمار
شاهمار
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سیزده آبان پریان
سیزده آبان پریان
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سیا دره
سیا دره
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سنگ سفید
سنگ سفید
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سروش  قیطاس آباد
سروش قیطاس آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سر تخت
سر تخت
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه سر برزه
سر برزه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه زیبا جوب
زیبا جوب
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه زحمانی
زحمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه رشید آباد
رشید آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه دهخانجان
دهخانجان
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه ده آسیاب
ده آسیاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه دستجرد علیا
دستجرد علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه دستجرد سفلی
دستجرد سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه دره خلیل
دره خلیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه ملاحانه
ملاحانه
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه حسن آباد علیا
حسن آباد علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه حسن آباد سفلی
حسن آباد سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه حسن آباد تازه آباد
حسن آباد تازه آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه حرین
حرین
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه حجت آباد
حجت آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه چشمه قنبر
چشمه قنبر
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
مدرسه چشمه غلام ویس
چشمه غلام ویس
نامشخص - دبستان کرمانشاه دینور
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر دینور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر دینور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر دینور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر دینور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.