جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر خانمیرزا

مدرسه کاردانش صاحب الزمان
کاردانش صاحب الزمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کاردانش فن آوران جوانمردی
کاردانش فن آوران جوانمردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کاردانش شهدای خانمیرزا
کاردانش شهدای خانمیرزا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه کشاورزی خانمیرزا
کشاورزی خانمیرزا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه مقداد
مقداد
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه هجرت کرتگل
هجرت کرتگل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه نصرده رشید
نصرده رشید
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه نسیم دانش مرادان
نسیم دانش مرادان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه میثم شهروئی
میثم شهروئی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه اسوه های دانش
اسوه های دانش
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه مالک اشتر سیله
مالک اشتر سیله
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه قلعه مزعل
قلعه مزعل
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه قدس حسن هندو
قدس حسن هندو
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه قایم
قایم
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه فیض آباد
فیض آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه فجر دهنو باغ بهزاد
فجر دهنو باغ بهزاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه فاطمیه بردبر
فاطمیه بردبر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه فاطمه الزهرا برجویی
فاطمه الزهرا برجویی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه عدل آلونی
عدل آلونی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه صفا سلح چین
صفا سلح چین
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید محمدی دهنو بردبر
شهید محمدی دهنو بردبر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید محمدی ده ترکان
شهید محمدی ده ترکان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید طاهری مرادان
شهید طاهری مرادان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید صدوقی بردبر
شهید صدوقی بردبر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید زمانی سینی
شهید زمانی سینی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید اشرفی بابامنصور
شهید اشرفی بابامنصور
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید زمانی سینی 2
شهید زمانی سینی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید جباری ده علی
شهید جباری ده علی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهید اشرفی 2
شهید اشرفی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه سید الشهداء (ع)
سید الشهداء (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه سمیه جوانمردی
سمیه جوانمردی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه سلمان جوانمردی
سلمان جوانمردی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه مائده سینی
مائده سینی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ایثار مرادان
ایثار مرادان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه حضرت خدیجه باغ بهزاد
حضرت خدیجه باغ بهزاد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه چهارده معصوم سفیلان
چهارده معصوم سفیلان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه توحید کلاموئی
توحید کلاموئی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه توحید گوشکی
توحید گوشکی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه بعثت درکه
بعثت درکه
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه باب الحوایج
باب الحوایج
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ایمان برجوئی
ایمان برجوئی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه انقلاب سرتنگ دینار عالی
انقلاب سرتنگ دینار عالی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه اندیشه ده صحرا
اندیشه ده صحرا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه اسوه های دانش آلونی
اسوه های دانش آلونی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ارشاد خسرو آباد
ارشاد خسرو آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ادب مرادان
ادب مرادان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ابوذرصالحات
ابوذرصالحات
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ابوذر صالحات 2
ابوذر صالحات 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه 8 شهریورده صحرا
8 شهریورده صحرا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه 22 بهمن علی آباد
22 بهمن علی آباد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه قرآنی نور سلمان جوانمردی
قرآنی نور سلمان جوانمردی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه عدل (1) آلونی
عدل (1) آلونی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه اسوه های دانش آلونی 2
اسوه های دانش آلونی 2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه اسوه های دانش (1) آلونی
اسوه های دانش (1) آلونی
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه صفا سلح چین (2)
صفا سلح چین (2)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
مدرسه ده چنار علیا
ده چنار علیا
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری خانمیرزا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر خانمیرزا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر خانمیرزا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر خانمیرزا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر خانمیرزا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.