چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دلگان

مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه هاشمی نژاد
هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه هاجر جلگه
هاجر جلگه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه نیرو هوائی
نیرو هوائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مهدی (عج)
مهدی (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مرتضی علی (ع)
مرتضی علی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه محمد رسول الله
محمد رسول الله
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه محمد تقی بالشتی
محمد تقی بالشتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه قمر بن هاشم بنکل
قمر بن هاشم بنکل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه قدس دهنو
قدس دهنو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه قایم آل محمد (ع)
قایم آل محمد (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه فرقان
فرقان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عمار یاسر
عمار یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه علی ابن موسی الرضا (ع)
علی ابن موسی الرضا (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه علی ابن ابیطالب (ع)
علی ابن ابیطالب (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عفت لدی
عفت لدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عصمت نیروهوائی
عصمت نیروهوائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه عارف
عارف
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه طلوع قرآن
طلوع قرآن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه طالقانی
طالقانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه صدیقه كبری (س)
صدیقه كبری (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهیدان گمنام
شهیدان گمنام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید ولی محمد عبدالهی
شهید ولی محمد عبدالهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید ولی فتح مرادی
شهید ولی فتح مرادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید نظرمحمد بامری
شهید نظرمحمد بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید نبی بخش بامری
شهید نبی بخش بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید میرک بامری
شهید میرک بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید میرحسینی
شهید میرحسینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید مراد فولادی
شهید مراد فولادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید مراد عبدالهی
شهید مراد عبدالهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید محمود کاوه
شهید محمود کاوه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید محمود بامری
شهید محمود بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید کندل بامری
شهید کندل بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید قرنی
شهید قرنی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید فولادی
شهید فولادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید عیسی شهلی بر
شهید عیسی شهلی بر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید علیرضا بامری
شهید علیرضا بامری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید عراقی گور
شهید عراقی گور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
مدرسه شهید عباس بابایی
شهید عباس بابایی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دلگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دلگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دلگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دلگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دلگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.