سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر رازوجرگلان رازوجرگلان

مدرسه شهید باکری غلامان
شهید باکری غلامان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه نیایش حیدرآباد
نیایش حیدرآباد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه نظامی گنحوی کرپشلی علیا
نظامی گنحوی کرپشلی علیا
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه نصر کلاته بردن
نصر کلاته بردن
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه نجیب ییلاق
نجیب ییلاق
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه ناصرخسرو
ناصرخسرو
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه میثاق
میثاق
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه ملک الشعرابهار
ملک الشعرابهار
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه معرفت ایپکلی پائین
معرفت ایپکلی پائین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مرحومه عذراثالثی 2
مرحومه عذراثالثی 2
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مرحومه عذراثالثی 1
مرحومه عذراثالثی 1
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مختومقلی فراغی
مختومقلی فراغی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه محمدحسین نوروزی آزاد
محمدحسین نوروزی آزاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه محدثه بیگ پولاد
محدثه بیگ پولاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه محتشم کاشانی
محتشم کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه مبین
مبین
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه کوثر کمیلی
کوثر کمیلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه کمیل کلاته بسیج
کمیل کلاته بسیج
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه کلاته حاج عبداله
کلاته حاج عبداله
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه کلاته اسفندیاری
کلاته اسفندیاری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه فاطمه قیدی
فاطمه قیدی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عفاف بچه دره
عفاف بچه دره
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عطار نیشابوری
عطار نیشابوری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عدالت قونقورلی
عدالت قونقورلی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عبدالرحمان جامی
عبدالرحمان جامی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عباس فریور
عباس فریور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عالم قزل
عالم قزل
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه عارف کلاته زاهدیها
عارف کلاته زاهدیها
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه صبور
صبور
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه صابرچال تلپک
صابرچال تلپک
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شیخ محمودشلتوت
شیخ محمودشلتوت
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شیخ طوسی
شیخ طوسی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید نورانی
شهید نورانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید محمداراز ظریفی
شهید محمداراز ظریفی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید قهرمانی
شهید قهرمانی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید عطا فرخ
شهید عطا فرخ
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید سیاح
شهید سیاح
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید دکترباهنر
شهید دکترباهنر
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید درخشان حصارچه
شهید درخشان حصارچه
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید پاکزاد
شهید پاکزاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید الهامی
شهید الهامی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید اراز محمدپورمند
شهید اراز محمدپورمند
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید نعیمی
شهید نعیمی
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید نظری غلامان
شهید نظری غلامان
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری21
شهید مطهری21
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری 9
شهید مطهری 9
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری 8
شهید مطهری 8
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری 5
شهید مطهری 5
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری 4
شهید مطهری 4
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
مدرسه شهید مطهری 3
شهید مطهری 3
نامشخص - دبستان خراسان شمالی رازوجرگلان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر رازوجرگلان رازوجرگلان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر رازوجرگلان رازوجرگلان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر رازوجرگلان رازوجرگلان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان شمالی شهر رازوجرگلان رازوجرگلان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.