یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خاروانا

مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه میرزاکوچک خان
میرزاکوچک خان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه لقمان استرگان
لقمان استرگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه فرهنگ خراشا
فرهنگ خراشا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه عمارمزرعه چل
عمارمزرعه چل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه صبرگوراند
صبرگوراند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید میر یحیی حجازی
شهید میر یحیی حجازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید مصطفایی سهرون
شهید مصطفایی سهرون
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید محرمی
شهید محرمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید قاضی طباطبائی
شهید قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید قادر اندریان
شهید قادر اندریان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید فلاح نژادمرزآباد
شهید فلاح نژادمرزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید فخر الدین پور محمد
شهید فخر الدین پور محمد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید غریبدوست نچق
شهید غریبدوست نچق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید علیزاده
شهید علیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید علی اکبری گل آخور
شهید علی اکبری گل آخور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید رحمانی
شهید رحمانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید رجبی
شهید رجبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید حیدرزاده
شهید حیدرزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید حسین طهماسب زاده
شهید حسین طهماسب زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید حسنپور
شهید حسنپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید حسن شیری مشاهیر
شهید حسن شیری مشاهیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید حجازی
شهید حجازی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید چمران قره قیه
شهید چمران قره قیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جهان دیده
شهید جهان دیده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جلیل میلقی
شهید جلیل میلقی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جعفرفرج زاده
شهید جعفرفرج زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جعفردلیری نقی نیا
شهید جعفردلیری نقی نیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جعفر جلیل زاده
شهید جعفر جلیل زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید جبرئیلی
شهید جبرئیلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید آقا سیدی
شهید آقا سیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید اصغری میوه رود
شهید اصغری میوه رود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه سیوان
سیوان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه تربیت حاجیلار
تربیت حاجیلار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه آیت الله شهیدی
آیت الله شهیدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه انویق
انویق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام سجاد کبودگنبد
امام سجاد کبودگنبد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام باقر
امام باقر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه ابن سیناسند آخور
ابن سیناسند آخور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه شهید قلیزاده
شهید قلیزاده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه چهارده معصوم اندریان
چهارده معصوم اندریان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امیر كبیر
امیر كبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
مدرسه امام خمینی جوشین
امام خمینی جوشین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی خاروانا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خاروانا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خاروانا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خاروانا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خاروانا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.