سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر قصرقند

مدرسه شارک
شارک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه هاجر (س)
هاجر (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه ندای اسلام
ندای اسلام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه میرزا کوچک خان شدیگ
میرزا کوچک خان شدیگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه میر یوسف انتظاری
میر یوسف انتظاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مهد دانش
مهد دانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مطهره حاجی آباد
مطهره حاجی آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مصطفی سنی بازار
مصطفی سنی بازار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مالک اشتر دیرک
مالک اشتر دیرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه مارانگز
مارانگز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه لالو بازار
لالو بازار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه گزی زهی
گزی زهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه کوچو بالا
کوچو بالا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه کلان زه
کلان زه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه کالدان
کالدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه قطب الدین کوتیرو
قطب الدین کوتیرو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه قدسیه چوت آباد
قدسیه چوت آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه فاروق اعظم بگان
فاروق اعظم بگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه طالقانی گیتوان
طالقانی گیتوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه صدیق اکبر
صدیق اکبر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه صداقت کهن پائین
صداقت کهن پائین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شیخ فضل الله نوری گرداک
شیخ فضل الله نوری گرداک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید نیکبخت
شهید نیکبخت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید نعمت اله پیغان
شهید نعمت اله پیغان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید نادری
شهید نادری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید مولوی حسین بر
شهید مولوی حسین بر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید مجتبی پور
شهید مجتبی پور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید قلنبر سی تل
شهید قلنبر سی تل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید فولادی نبخش
شهید فولادی نبخش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید فتوحی حمیری
شهید فتوحی حمیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید علی اردونی
شهید علی اردونی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید صیاد شیرازی بیستک
شهید صیاد شیرازی بیستک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید سلطانعلی آشوغ
شهید سلطانعلی آشوغ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید سرگزی
شهید سرگزی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید رضا غلامی شارک
شهید رضا غلامی شارک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید دستغیب میرچ
شهید دستغیب میرچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید دستغیب دهداتی
شهید دستغیب دهداتی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید دستغیب چب
شهید دستغیب چب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید داستان
شهید داستان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید خمر پهلوان
شهید خمر پهلوان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
مدرسه شهید خدا كرم
شهید خدا كرم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان قصرقند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر قصرقند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر قصرقند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر قصرقند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر قصرقند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.