سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر زیویه

مدرسه کاردانش گل تپه
کاردانش گل تپه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه کاردانش هجرت
کاردانش هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه کاردانش شهید رضایی تیلکو
کاردانش شهید رضایی تیلکو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان زیویه
مدرسه تلاشگران
تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان زیویه
مدرسه یورقل
یورقل
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه میر سعید
میر سعید
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه مولان آباد
مولان آباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه مله
مله
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه ملا سالار
ملا سالار
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه ماهیدر علیا
ماهیدر علیا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه ماهیدر سفلی
ماهیدر سفلی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه لگزی
لگزی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه گلزار علیا
گلزار علیا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه گاو کج علیا
گاو کج علیا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کیسلان
کیسلان
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کوچه طلا
کوچه طلا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کوپه قران
کوپه قران
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کندولان
کندولان
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کمنتو
کمنتو
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کریم آباد
کریم آباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کروز
کروز
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کردکند
کردکند
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کانی سفید علیا
کانی سفید علیا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کانی سید
کانی سید
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کانی سفید سفلی
کانی سفید سفلی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کانی سرخ
کانی سرخ
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه کاکه سیاب
کاکه سیاب
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قیلسون
قیلسون
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قهرآباد سلیمان
قهرآباد سلیمان
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قلعه گاه شریف
قلعه گاه شریف
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قلعه کهنه انوشیروانی
قلعه کهنه انوشیروانی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قلعه جغه سرشیو
قلعه جغه سرشیو
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قطانجق
قطانجق
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قشلاق مله
قشلاق مله
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قشلاق رضا
قشلاق رضا
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قشلاق آقاگوره
قشلاق آقاگوره
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قره بغره
قره بغره
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قپلانتو
قپلانتو
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قامیشله
قامیشله
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قاشق
قاشق
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه قادرآباد
قادرآباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه علی مرده
علی مرده
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه علی آباد گلتپه
علی آباد گلتپه
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه طومار قامیش
طومار قامیش
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه صالح آباد تیلکو
صالح آباد تیلکو
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شیخله
شیخله
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید حیدریان روستای کهریزه
شهید حیدریان روستای کهریزه
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید فریدون رشیدی
شهید فریدون رشیدی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید مصطفی چمران
شهید مصطفی چمران
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شمسه
شمسه
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه شریف آباد
شریف آباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه سیف آباد
سیف آباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه سولاکان
سولاکان
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه زیویه
زیویه
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه روستای قره ناو
روستای قره ناو
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه رستمان
رستمان
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه رحیم آباد
رحیم آباد
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه دولت قلعه
دولت قلعه
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
مدرسه دولت سیر
دولت سیر
نامشخص - دبستان کردستان زیویه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر زیویه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر زیویه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر زیویه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر زیویه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.