امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه

مدرسه حضرت فاطمه (س) حرفه ای
حضرت فاطمه (س) حرفه ای
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهداء 1
شهداء 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 3
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شاهد شهید بهنام محمدی
شاهد شهید بهنام محمدی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه جهادگران
جهادگران
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه باغ اندیشه
باغ اندیشه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه رازی
رازی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید عبدالحسن باوی
شهید عبدالحسن باوی
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه آزادگان
آزادگان
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه خالد اسلامبولی 1
خالد اسلامبولی 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مهدیه
مهدیه
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فتح 1
فتح 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه لاله
لاله
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه معراج 1
معراج 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شکوفه های مطهر
شکوفه های مطهر
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید بهشتی 2
شهید بهشتی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه علامه امینی 2
علامه امینی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه ریحانه بهشتی
ریحانه بهشتی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه اهل البیت 2
اهل البیت 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید کوچک زاده 2
شهید کوچک زاده 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت معصومه 1
حضرت معصومه 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه جعفری
جعفری
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حدیث 2
حدیث 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت معصومه 2
حضرت معصومه 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حمزه
حمزه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه رضوان
رضوان
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهیده فرشته ریاضی
شهیده فرشته ریاضی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مارسولی
مارسولی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مدرس 1
مدرس 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مریم کوچک زاده 2
مریم کوچک زاده 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مکتب النساء 2
مکتب النساء 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه نوردانش 2
نوردانش 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه بنت الهدی صدر
بنت الهدی صدر
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید عبدالرضا باوی
شهید عبدالرضا باوی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه خاتم الانبیاء (ص)
خاتم الانبیاء (ص)
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت قائم (عج)
حضرت قائم (عج)
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حضرت ابراهیم (ع)
حضرت ابراهیم (ع)
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه ثارالله
ثارالله
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فرخ نیا 1
فرخ نیا 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مدرس 2
مدرس 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه توحید 1
توحید 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فارابی
فارابی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه اندیشه های خلاق
اندیشه های خلاق
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه استعدادهای ناب صالحین 1
استعدادهای ناب صالحین 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه توحید 2
توحید 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه جهادگران 1
جهادگران 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهدای لوله سازی 2
شهدای لوله سازی 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شهید عراقی 1
شهید عراقی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه علامه امینی 1
علامه امینی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه گلشن 1
گلشن 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه راه رشد اهواز
راه رشد اهواز
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.