سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر صالح آباد صالح آباد

مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید مرتضی اعلمی
شهید مرتضی اعلمی
مختلط - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه هانیه
هانیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه امام جعفرصادق (ع) 2
امام جعفرصادق (ع) 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه ابن سينا
ابن سينا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه سپیده کاشانی
سپیده کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه ولایت شهرک محمدحاجی
ولایت شهرک محمدحاجی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه نیمه شعبان
نیمه شعبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه نصیر
نصیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه نبوی میخک
نبوی میخک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه میرزا کوچک خان پیرانجیری
میرزا کوچک خان پیرانجیری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه کلاته رحمت شهیدرستمی
کلاته رحمت شهیدرستمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه قدس شازده
قدس شازده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه فردوسی سقر چشمه
فردوسی سقر چشمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه فاطمه مؤذن
فاطمه مؤذن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید مدرس حسن آباد
شهید مدرس حسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید محمودکاوه روستای چشمه زرد
شهید محمودکاوه روستای چشمه زرد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید محمدرضا حسینی سراب
شهید محمدرضا حسینی سراب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید محمد خیری جهان آباد
شهید محمد خیری جهان آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید فضل الحق احمدی حاجی آباد
شهید فضل الحق احمدی حاجی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید عباس محمدی
شهید عباس محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید شیرودی خیرآباد
شهید شیرودی خیرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید سید محمدی
شهید سید محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید سخاور 2
شهید سخاور 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید سخاور 1
شهید سخاور 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید ریگی قشه توت
شهید ریگی قشه توت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید دین محمد بالال پیروحش
شهید دین محمد بالال پیروحش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید حاج همت
شهید حاج همت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید جهان آرا خرم آباد سفلی
شهید جهان آرا خرم آباد سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید بهشتی ابوتراب
شهید بهشتی ابوتراب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید محمدی باغکشمیر
شهید محمدی باغکشمیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید محمد خیری
شهید محمد خیری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید فضل الله نوری
شهید فضل الله نوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید سید محمدی
شهید سید محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید خیراله علیخوردی
شهید خیراله علیخوردی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید حاج همت
شهید حاج همت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید جان محمد
شهید جان محمد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه سید قطب
سید قطب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه سعدی چشمه آزاد
سعدی چشمه آزاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه سپیده کاشانی
سپیده کاشانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه حافظ 2
حافظ 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه بسیج یکه باغ
بسیج یکه باغ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه ایثار کنده سوخته
ایثار کنده سوخته
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه امام موسی صدر توت لشکران
امام موسی صدر توت لشکران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه امام اعظم امام قلعه
امام اعظم امام قلعه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه ابوذر 2
ابوذر 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه ابوذر 1
ابوذر 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه عفاف 3
عفاف 3
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه عفاف 2
عفاف 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه صالحه
صالحه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه صالحان
صالحان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید حسن اکرمی
شهید حسن اکرمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهید اکرمی
شهید اکرمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
مدرسه شهيد ميرگندي
شهيد ميرگندي
نامشخص - دبستان خراسان رضوی صالح آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر صالح آباد صالح آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر صالح آباد صالح آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر صالح آباد صالح آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر صالح آباد صالح آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.