پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر آستارا آستارا

مدرسه حرفه ای فاطمه (س)
حرفه ای فاطمه (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه حکیم نظامی
حکیم نظامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه سما
سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه عصر پیام
عصر پیام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه فنی عصر پیام
فنی عصر پیام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه سما
سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستارا
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
دخترانه - دبستان گیلان آستارا
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه وحدت صیاد لر
وحدت صیاد لر
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه نبوت آبگرم کوته کومه
نبوت آبگرم کوته کومه
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه میرزا کوچک خان تله خان
میرزا کوچک خان تله خان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه ملا فتح اله بنی شعبان
ملا فتح اله بنی شعبان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه لطف الهی لوندویل
لطف الهی لوندویل
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه لطف اللهی
لطف اللهی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه لاله ونه بین
لاله ونه بین
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه گلهای مهدیه
گلهای مهدیه
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه کمیل خسرو محله
کمیل خسرو محله
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه کامل حاجیان بیجاربین
کامل حاجیان بیجاربین
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه قاضی طباطبایی
قاضی طباطبایی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فردوسی سیبلی
فردوسی سیبلی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فردوس نو
فردوس نو
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فجر دربند
فجر دربند
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فارابی 2
فارابی 2
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه علامه علی اکبر دهخدا منصور محله
علامه علی اکبر دهخدا منصور محله
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه عظمت
عظمت
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه ظهیر نیا
ظهیر نیا
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه صائب تبریزی مشند
صائب تبریزی مشند
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شونده کش
شونده کش
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید یاور پور
شهید یاور پور
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید نجف یار
شهید نجف یار
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید محرم باقی
شهید محرم باقی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید شاهین مکانی
شهید شاهین مکانی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید رستمیان سیج
شهید رستمیان سیج
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید داور مسعودپی
شهید داور مسعودپی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید بیژن کشور دوست هودول
شهید بیژن کشور دوست هودول
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید آیت اله مدنی
شهید آیت اله مدنی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید اشجعی 2
شهید اشجعی 2
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهید اشجعی
شهید اشجعی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شهریار
شهریار
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه شمس تبریزی گیلده
شمس تبریزی گیلده
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه سینای چلوند
سینای چلوند
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه سینا
سینا
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه سلمان لمیر محله عنبران
سلمان لمیر محله عنبران
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه سرباز عباس آباد
سرباز عباس آباد
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه رفیعیان
رفیعیان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه رشد
رشد
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه رازی کانرود
رازی کانرود
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه دیانت گرده کری لاتون
دیانت گرده کری لاتون
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه دكتر حسین فریور 2
دكتر حسین فریور 2
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه دكتر حسین فریور 1
دكتر حسین فریور 1
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی
خواجه نصیرالدین طوسی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه حسن آقایان
حسن آقایان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه حرد میر اوغلی کشی
حرد میر اوغلی کشی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه توحید دگیر مانکشی
توحید دگیر مانکشی
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه تابان
تابان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه پیروزی خانهای آسیاب
پیروزی خانهای آسیاب
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
مدرسه پژوهندگان
پژوهندگان
نامشخص - دبستان گیلان آستارا
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر آستارا آستارا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر آستارا آستارا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر آستارا آستارا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر آستارا آستارا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.