دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سریش آباد

مدرسه کاردانش شهید چمران
کاردانش شهید چمران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سریش آباد
مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان سریش آباد
مدرسه فنی فاطمیه
فنی فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سریش آباد
مدرسه فنی شهید رجایی
فنی شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان سریش آباد
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه نیاز بلاغ
نیاز بلاغ
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه نجف آباد
نجف آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه مهدی خان
مهدی خان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه ملک آباد
ملک آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه مظفرآباد
مظفرآباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه گیلکلو
گیلکلو
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه گزلقایه
گزلقایه
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه کمال آباد شهابیه
کمال آباد شهابیه
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه کریم آباد علی وردی
کریم آباد علی وردی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه کانی چای
کانی چای
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه قره بلاغ خان
قره بلاغ خان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه قراغل
قراغل
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه فرهادآباد
فرهادآباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه فخرآباد
فخرآباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه علی آباد یلغوز آغاج
علی آباد یلغوز آغاج
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شیخ جعفر وحدت
شیخ جعفر وحدت
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شیخ تقه
شیخ تقه
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید محمد نعمتی
شهید محمد نعمتی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید قاسم رستمی کچی گرد
شهید قاسم رستمی کچی گرد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید دستغیب قصلان
شهید دستغیب قصلان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید حمدالله اسدی
شهید حمدالله اسدی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهید تیمور ضیایی
شهید تیمور ضیایی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهدای یلغوز آغاج
شهدای یلغوز آغاج
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شهابیه شهید محمد شریف خالدین
شهابیه شهید محمد شریف خالدین
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شوراب خان
شوراب خان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شوراب حاجی
شوراب حاجی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه شجاع آباد
شجاع آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه سیلاب
سیلاب
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه سمیه سریش آباد
سمیه سریش آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه زیویه
زیویه
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه زرین اباد
زرین اباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه دیرکلو
دیرکلو
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه خشکمرود علیا
خشکمرود علیا
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه خشکمرود سفلی
خشکمرود سفلی
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه حسنخان
حسنخان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه چمقلو شیدا
چمقلو شیدا
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه چراغ آباد
چراغ آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه جعفر
جعفر
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه آونگان
آونگان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه آجی چای
آجی چای
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه اوچپلاغ
اوچپلاغ
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه امین آباد قصلان
امین آباد قصلان
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه اسلام آباد
اسلام آباد
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه احمدآباد باش
احمدآباد باش
نامشخص - دبستان کردستان سریش آباد
مدرسه قصلان
قصلان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه آونگان
آونگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه محمد مهدی دده جانی 1
محمد مهدی دده جانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه طاهره
طاهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه قدس یلغوزآغاج
قدس یلغوزآغاج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه طاهره
طاهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
مدرسه شهید میهمی یلغوز آغاج
شهید میهمی یلغوز آغاج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کردستان سریش آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سریش آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سریش آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سریش آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سریش آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.