جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر شهاب

مدرسه حرفه ای ام السلمه
حرفه ای ام السلمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان شهاب
مدرسه میثم
میثم
مختلط - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه نجمیه
نجمیه
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ناصر خسرو
ناصر خسرو
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه میرزا کوچک جنگلی
میرزا کوچک جنگلی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه عماریاسر 1
عماریاسر 1
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه عمار یاسر 2
عمار یاسر 2
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه عظمت گوری مرادی
عظمت گوری مرادی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید منتظری درکو
شهید منتظری درکو
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید قدوسی کانی
شهید قدوسی کانی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید بهشتی هفت رنگو
شهید بهشتی هفت رنگو
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه شهید ایت اله دستغیب
شهید ایت اله دستغیب
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه سید رضی ملکی
سید رضی ملکی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه سمیه کورزین
سمیه کورزین
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه سپاه
سپاه
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه دکتر علی اکبر دهخدا
دکتر علی اکبر دهخدا
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه خرد سهلی
خرد سهلی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه خدیجه کبری 2
خدیجه کبری 2
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه خدیجه کبری 1
خدیجه کبری 1
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه حضرت ابراهیم (ع) 2
حضرت ابراهیم (ع) 2
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه جهان آرا
جهان آرا
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه تربیت روستای تم گز
تربیت روستای تم گز
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه پیوند
پیوند
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه پیروزی کنار سیاه
پیروزی کنار سیاه
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه بینش
بینش
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه بعثت 2
بعثت 2
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه بعثت 1
بعثت 1
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه برکت گوران
برکت گوران
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه باقر العلوم (ع)
باقر العلوم (ع)
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه ابراهیم (ع)
ابراهیم (ع)
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه 27 رجب
27 رجب
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه حداد عادل دوستکو
حداد عادل دوستکو
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه فجر چاهو غربی
فجر چاهو غربی
نامشخص - دبستان هرمزگان شهاب
مدرسه بنت الهدی سوزا
بنت الهدی سوزا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه ارشاد دولاب
ارشاد دولاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه پویا سلخ
پویا سلخ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه طبل
طبل
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه نبی اكرم
نبی اكرم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری هرمزگان شهاب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر شهاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر شهاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر شهاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر شهاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.