سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر مروست مروست

مدرسه كاردانش عفت
كاردانش عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه کاردانش حنظله
کاردانش حنظله
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد مروست
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دبستان یزد مروست
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه نورسته
نورسته
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه میرزای شیرازی
میرزای شیرازی
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه صلوات کرخنگان
صلوات کرخنگان
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه صالحه
صالحه
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه شهید موسوی برزگر
شهید موسوی برزگر
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه حلیمه کرخنگان
حلیمه کرخنگان
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه تربیت برتر
تربیت برتر
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه ابوالفضل (ع)
ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان یزد مروست
مدرسه فدک
فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه صفیه
صفیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه سیدالشهدا (ع)
سیدالشهدا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه رازی کرخنگان
رازی کرخنگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه دکتر غلامحسین علیم مروستی
دکتر غلامحسین علیم مروستی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه خدیجه كبری (س)
خدیجه كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه خدیجه کرخنگان
خدیجه کرخنگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد مروست
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
دخترانه - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه رقیه (س)
رقیه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه ام السلمه
ام السلمه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه سمانه
سمانه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه نفیسه
نفیسه
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه شهید فلاحتی
شهید فلاحتی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد مروست
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر مروست مروست را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر مروست مروست انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر مروست مروست ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر مروست مروست را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.