جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر نوسود

مدرسه هجرت تشار
هجرت تشار
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه شهیدان خمین نیسانه
شهیدان خمین نیسانه
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه شهید خسرو رحمانزاده
شهید خسرو رحمانزاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه شهدای بیدرواس
شهدای بیدرواس
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه سید عبید الله
سید عبید الله
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه حضرت زینب
حضرت زینب
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه تکاوران شهیدوزلی
تکاوران شهیدوزلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه 22بهمن
22بهمن
نامشخص - دبستان کرمانشاه نوسود
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهیدچمران
شهیدچمران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهداي نوسود
شهداي نوسود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهداي نودشه
شهداي نودشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهداي تكاور
شهداي تكاور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهداي اورامانات
شهداي اورامانات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه حضرت خديجه
حضرت خديجه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه حضرت خدیجه نودشه
حضرت خدیجه نودشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه تلاش
تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه نوسود
مدرسه شهید حاجی
شهید حاجی
پسرانه - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
مدرسه فرهاد فتحی
فرهاد فتحی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
مدرسه شهید کریمی
شهید کریمی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
مدرسه الزهراء
الزهراء
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه نوسود
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر نوسود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر نوسود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر نوسود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر نوسود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.