سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سیب و سوران

مدرسه کاردانش هدف سوران
کاردانش هدف سوران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه کاردانش امام خمینی سوران
کاردانش امام خمینی سوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه فنی وحرفه ای حضرت زینب (س)
فنی وحرفه ای حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه فنی وحرفه ای امام حسین (ع)
فنی وحرفه ای امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید رجایی بنگر پایین
شهید رجایی بنگر پایین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید دیالمه چاه غلامشاه
شهید دیالمه چاه غلامشاه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید دستغیب الله آباد
شهید دستغیب الله آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید دستغیب اکبرآباد
شهید دستغیب اکبرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید دادمان
شهید دادمان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید خمر سری آباد
شهید خمر سری آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید حیدری ده مهندا
شهید حیدری ده مهندا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید حسین بر
شهید حسین بر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید چمران نجم آباد
شهید چمران نجم آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید پاهنگ کتویی
شهید پاهنگ کتویی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید بهشتی دارین چاه
شهید بهشتی دارین چاه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید باهنر بنگر بالاسوران
شهید باهنر بنگر بالاسوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید بارکزهی
شهید بارکزهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید آیت سیادک
شهید آیت سیادک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید امیریان کله گیری
شهید امیریان کله گیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید اسماعیلی رزک
شهید اسماعیلی رزک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهید اسحاق ملازهی
شهید اسحاق ملازهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهریار هلک آشور
شهریار هلک آشور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهدای وحدت
شهدای وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهدای هفت تیر قادرآباد
شهدای هفت تیر قادرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شهدای گمنام چاه پلی
شهدای گمنام چاه پلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شریعت گوهر میلی
شریعت گوهر میلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شرافت شندان
شرافت شندان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه شجاعت دپکور
شجاعت دپکور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سید قطب گزن
سید قطب گزن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سید جمال الدین اسد آبادی کنت علیا
سید جمال الدین اسد آبادی کنت علیا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سلیمان خاطر ککی
سلیمان خاطر ککی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سعادت شندان
سعادت شندان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه سجاد کله هوک
سجاد کله هوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه ستارخان
ستارخان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه ساره کمال آباد سوران
ساره کمال آباد سوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه زینب ناصرآباد
زینب ناصرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه زمزم گنزوک
زمزم گنزوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه رودکی کلگ بناپی
رودکی کلگ بناپی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه رضوانیه سولان
رضوانیه سولان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه رحمت آباد
رحمت آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه راه نو
راه نو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه رازی چاه رحیم بخش
رازی چاه رحیم بخش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه دوراندیش
دوراندیش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه دکتر مصدق
دکتر مصدق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه دانشیاران
دانشیاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خیبر کهن کرمشاه
خیبر کهن کرمشاه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خوارزمی جوگن
خوارزمی جوگن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خواجه نصیرالدین طوسی چاه سردار
خواجه نصیرالدین طوسی چاه سردار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خندق کهن کریم
خندق کهن کریم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خدیجه کبری هیدوچ
خدیجه کبری هیدوچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خاقانی
خاقانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خاتم الانبیاء شمس آباد
خاتم الانبیاء شمس آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه خاتم الانبیا سهرمکی
خاتم الانبیا سهرمکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه حقیقت کهنک
حقیقت کهنک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه حضرت محمد چاه نیاز محمد
حضرت محمد چاه نیاز محمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه حضرت علی رودگور
حضرت علی رودگور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه حضرت امام صادق گود
حضرت امام صادق گود
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
مدرسه حرکروچی
حرکروچی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان سیب و سوران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سیب و سوران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سیب و سوران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سیب و سوران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر سیب و سوران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.