سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر عنبرآباد عنبرآباد

مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه نبی اكرم (ص)
نبی اكرم (ص)
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه موفق
موفق
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه مسلم مهتابی
مسلم مهتابی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه مالک اشتر حاجی آباد فلاح
مالک اشتر حاجی آباد فلاح
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه گلو حنامردهک آیت اله گلپایگانی
گلو حنامردهک آیت اله گلپایگانی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه کوثر امیرآباد نظریان
کوثر امیرآباد نظریان
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه کمیل گنج آباد
کمیل گنج آباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه قدس گرم علیا
قدس گرم علیا
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه قائم مختارآباد
قائم مختارآباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه فردوسی مشاع 3
فردوسی مشاع 3
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه غلامحسین مهیمی
غلامحسین مهیمی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه علامه طباطبائی ریگ آباد
علامه طباطبائی ریگ آباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه عباس امیری
عباس امیری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه طالقانی مردهک
طالقانی مردهک
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه صداقت سبزگزی
صداقت سبزگزی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه صاحب الزمان تل شیراز
صاحب الزمان تل شیراز
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید چمران محمودآباد
شهید چمران محمودآباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید توكلی
شهید توكلی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید پاكنژاد
شهید پاكنژاد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید محمد منتظری دوساری
شهید محمد منتظری دوساری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید علی خسروی
شهید علی خسروی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید طیاری
شهید طیاری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید روشان هادی آباد
شهید روشان هادی آباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید دهقانپور
شهید دهقانپور
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید دارا خسروی کویز
شهید دارا خسروی کویز
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید دادخدا احمد یوسفی علی آباد
شهید دادخدا احمد یوسفی علی آباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید توکلی زاخت
شهید توکلی زاخت
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید بینا
شهید بینا
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید امید بخش
شهید امید بخش
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید مدرس نظم آباد
شهید مدرس نظم آباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید جهانگیر سنجری
شهید جهانگیر سنجری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهدای خضرآباد
شهدای خضرآباد
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شادروان حمزه ای
شادروان حمزه ای
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سیزده آبان تل شیراز
سیزده آبان تل شیراز
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سلمان فارسی کنارمیری
سلمان فارسی کنارمیری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سعدآباد گسترش آیت ا... صدر
سعدآباد گسترش آیت ا... صدر
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سردار شهید مغفوری
سردار شهید مغفوری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سردار شهید پایدار
سردار شهید پایدار
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه سجادیه
سجادیه
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه رقیه (س)
رقیه (س)
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه دوازده بهمن دهنو
دوازده بهمن دهنو
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه شهید جهانگیر سالاری
شهید جهانگیر سالاری
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه ابوالفضل (ع)
ابوالفضل (ع)
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه حقیقت
حقیقت
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
مدرسه حر کوشکمور
حر کوشکمور
نامشخص - دبستان کرمان عنبرآباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر عنبرآباد عنبرآباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر عنبرآباد عنبرآباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر عنبرآباد عنبرآباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر عنبرآباد عنبرآباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.