شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر دهدز

مدرسه کاردانش مرضیه
کاردانش مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان دهدز
مدرسه هابیل لیر گشتاسب
هابیل لیر گشتاسب
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه وطن دوست زندیها
وطن دوست زندیها
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه وحدت سر مسجد
وحدت سر مسجد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه نظام کل خواجه
نظام کل خواجه
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه میهن سید خدر
میهن سید خدر
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه مهر لیر سیاه
مهر لیر سیاه
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه مولوی کلخواجه
مولوی کلخواجه
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه موسوی دره زنگ
موسوی دره زنگ
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه ملاصدرا موزرم 2
ملاصدرا موزرم 2
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه ملاصدرا موزرم
ملاصدرا موزرم
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه معلم لیر
معلم لیر
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه لاله دریاس
لاله دریاس
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه کوشش بنه اران
کوشش بنه اران
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه کرمانی چهارده
کرمانی چهارده
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه قیس سبزی
قیس سبزی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه قمشه ای لنده
قمشه ای لنده
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه غدیر فالح
غدیر فالح
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه عدالت دره جهود
عدالت دره جهود
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه عبد المجید كیانی
عبد المجید كیانی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید هاشمی نژادگور پرویز
شهید هاشمی نژادگور پرویز
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید منتظری چلیساد
شهید منتظری چلیساد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید مطهری چهل تنان
شهید مطهری چهل تنان
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید مرادی نعل کنان
شهید مرادی نعل کنان
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید محمودی برد زرد
شهید محمودی برد زرد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید گبی سر صحرا
شهید گبی سر صحرا
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید کیانی شیوند
شهید کیانی شیوند
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید قدوسی اوند
شهید قدوسی اوند
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید ظهرابی
شهید ظهرابی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید شیخ مهدی
شهید شیخ مهدی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید شهباز محمدی بردرو
شهید شهباز محمدی بردرو
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید ذبیع اله کیانی
شهید ذبیع اله کیانی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید د‍ژ آهنگ قلعه سرد
شهید د‍ژ آهنگ قلعه سرد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید خیابانی
شهید خیابانی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید خلیل طهماسبی آل داود
شهید خلیل طهماسبی آل داود
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید حمزه علی احمدی
شهید حمزه علی احمدی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید چمران میر احمد
شهید چمران میر احمد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید پورکیان گرمت
شهید پورکیان گرمت
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید بیگلر احمدی پور کلمت
شهید بیگلر احمدی پور کلمت
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید بهشتی دراز دره
شهید بهشتی دراز دره
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید باقری لیر هارون
شهید باقری لیر هارون
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید بارزی سه چارک
شهید بارزی سه چارک
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید انصاری بر آفتاب
شهید انصاری بر آفتاب
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهید اسماعیل وندی قلعه لوا
شهید اسماعیل وندی قلعه لوا
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهدای قلعه سرد
شهدای قلعه سرد
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهدای سادات موسوی
شهدای سادات موسوی
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه شهد اباجول
شهد اباجول
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه سید باقرحسینی لقاء
سید باقرحسینی لقاء
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه سلمان فارسی دره غریبیها
سلمان فارسی دره غریبیها
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه سردارجنگل
سردارجنگل
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه سپاه اسلام
سپاه اسلام
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه زنده یاد هوشنگ عباس زاده
زنده یاد هوشنگ عباس زاده
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه دکترحسابی شهرک
دکترحسابی شهرک
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه دانش پامله
دانش پامله
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه خیابانی خدابخشیها
خیابانی خدابخشیها
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه حسینی لقاء
حسینی لقاء
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
مدرسه جهان آرا
جهان آرا
نامشخص - دبستان خوزستان دهدز
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر دهدز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر دهدز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر دهدز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر دهدز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.