پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر طرهان

مدرسه کاردانش نرگس خاتون
کاردانش نرگس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان طرهان
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید بهشتی پشت تنگ
شهید بهشتی پشت تنگ
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید مهدی باکری
شهید مهدی باکری
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید مطهری سرطرهان
شهید مطهری سرطرهان
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهدای کودک غزه
شهدای کودک غزه
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شریعتی
شریعتی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شریعتی قبله
شریعتی قبله
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه رودکی
رودکی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه حسن مراد رشنو
حسن مراد رشنو
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه بوعلی چقاپیت
بوعلی چقاپیت
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه آزادگان چاه شوره
آزادگان چاه شوره
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه انقلاب بیر
انقلاب بیر
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه مولوی سیاه پله
مولوی سیاه پله
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه مدرس جانباز
مدرس جانباز
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه محمد علیم عباسی گراوند
محمد علیم عباسی گراوند
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه محمد منتظری
محمد منتظری
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه فلاحی پشت تنگ
فلاحی پشت تنگ
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه فخرالدین رحیمی
فخرالدین رحیمی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه فارابی پای آستان
فارابی پای آستان
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه طالقانی دمروستان
طالقانی دمروستان
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید نظرعلی کونانی
شهید نظرعلی کونانی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید حسین فهمیده
شهید حسین فهمیده
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید باهنر پشت تنگ
شهید باهنر پشت تنگ
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید مفتح گلسرخ
شهید مفتح گلسرخ
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه شهید محمد بروجردی
شهید محمد بروجردی
نامشخص - دبستان لرستان طرهان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه فاطمه الزهراکت کن
فاطمه الزهراکت کن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه فاطمه الزهرا كت كن 2
فاطمه الزهرا كت كن 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه صدیقه كبری (س)
صدیقه كبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید ابراهیم همت
شهید ابراهیم همت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید حسن قبادی
شهید حسن قبادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه حسابی
حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه شهدای طرهان
شهدای طرهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان طرهان
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان طرهان
مدرسه شهید محمد جهان آرا
شهید محمد جهان آرا
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان طرهان
مدرسه شهید بسه پور
شهید بسه پور
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان طرهان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر طرهان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر طرهان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر طرهان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر طرهان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.