سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر میان جلگه

مدرسه شهید آوینی ذمه
شهید آوینی ذمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه حضرت نرگس
حضرت نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه ناهید پیرگزی
ناهید پیرگزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه مهرآئین
مهرآئین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه مهرافروز
مهرافروز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه مهدی قائم آل محمد (ص) همائی
مهدی قائم آل محمد (ص) همائی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه مهدی دیانت اسلام آبادبلهر
مهدی دیانت اسلام آبادبلهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه کوشکک
کوشکک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه کوشک
کوشک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه کلاته محمودآباد
کلاته محمودآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه صدیقه ابوترابیان پیرگز
صدیقه ابوترابیان پیرگز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید نعیم آبادی
شهید نعیم آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید نصرآبادی نصرآباد بلوک
شهید نصرآبادی نصرآباد بلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید نصرآبادی مسک آباد
شهید نصرآبادی مسک آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید میش مست کلاته حسن آباد
شهید میش مست کلاته حسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید مرتضی خدادادی دهنوبلهر
شهید مرتضی خدادادی دهنوبلهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید محمد فتح آبادی روستای ارغش
شهید محمد فتح آبادی روستای ارغش
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید محمد علی عربخانی حسین آبادجن
شهید محمد علی عربخانی حسین آبادجن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید محمد علی پور محمدی گلبوعلیا
شهید محمد علی پور محمدی گلبوعلیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید محمد شاکری رئیسی
شهید محمد شاکری رئیسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید گلقندشتی گلقندشت
شهید گلقندشتی گلقندشت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید کلاهدرازی ریزآب
شهید کلاهدرازی ریزآب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید فتح آبادی فتح آباد بلوک
شهید فتح آبادی فتح آباد بلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید فتح آبادی امیرآبادبلوک
شهید فتح آبادی امیرآبادبلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید غلامرضا نظافت شهرک امام
شهید غلامرضا نظافت شهرک امام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید علیرضاخالقی عنبرکه
شهید علیرضاخالقی عنبرکه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید علیرضا شاکری مقدم عشق آبادبلو
شهید علیرضا شاکری مقدم عشق آبادبلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید علی میانبندی سعد آبادبلوک
شهید علی میانبندی سعد آبادبلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید علی اکبربراتی شهرآباد بلوک
شهید علی اکبربراتی شهرآباد بلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید علی اكبر براتی
شهید علی اكبر براتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید عباسعلی قاسمی علی آبادقاسمی
شهید عباسعلی قاسمی علی آبادقاسمی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید عباسعلی بهمدی چاه نسر
شهید عباسعلی بهمدی چاه نسر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید صادقی زمه
شهید صادقی زمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید صادقی حصارسرخ
شهید صادقی حصارسرخ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید رمضانعلی کلاهدرازی
شهید رمضانعلی کلاهدرازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید رمضانعلی شاکری باغ جهان
شهید رمضانعلی شاکری باغ جهان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید رمضانعلی اسماعیلی
شهید رمضانعلی اسماعیلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید خیرآبادی حسین آباد خیرآباد
شهید خیرآبادی حسین آباد خیرآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حیدری عطائیه
شهید حیدری عطائیه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حسین رجایی ریگی
شهید حسین رجایی ریگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حسین خاکپورحسن آباد
شهید حسین خاکپورحسن آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حسین بهمدی شرود
شهید حسین بهمدی شرود
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حسن جعفری سالاری
شهید حسن جعفری سالاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید حسن جاویدجنداب
شهید حسن جاویدجنداب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید جهانگیر کلاهدرازی
شهید جهانگیر کلاهدرازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید جابر
شهید جابر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید بهزادی رادچاه سالار
شهید بهزادی رادچاه سالار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید بهزادی راد
شهید بهزادی راد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید امینی نوآباد
شهید امینی نوآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید اردمه ای قاسم آباد دهنه
شهید اردمه ای قاسم آباد دهنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید احمدآبادی احمدآباد بلوک
شهید احمدآبادی احمدآباد بلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید احمد آبادی
شهید احمد آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید احمد اکبر آبادی
شهید احمد اکبر آبادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید ابوالقاسم نعیم آبادی حاجی آباد
شهید ابوالقاسم نعیم آبادی حاجی آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید ابراهیمی عشرت آباد بلهر
شهید ابراهیمی عشرت آباد بلهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهید ابراهیم آبادی ابراهیم آبادبلو
شهید ابراهیم آبادی ابراهیم آبادبلو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهر کهنه بلهر
شهر کهنه بلهر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
مدرسه شهدای گلبوسفلی
شهدای گلبوسفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی میان جلگه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر میان جلگه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر میان جلگه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر میان جلگه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر میان جلگه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.