جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لوداب

مدرسه پروين اعتصامی
پروين اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام خمينی
امام خمينی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه شهید فکوری چهل
شهید فکوری چهل
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه شهید فکوری چهل
شهید فکوری چهل
دخترانه - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده سوخته
ده سوخته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده سم
ده سم
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده خونباز
ده خونباز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده خل
ده خل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده چل آبمورد
ده چل آبمورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ده افضل
ده افضل
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه دوسیری
دوسیری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه دره گروه
دره گروه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه دره بید سفلی چین
دره بید سفلی چین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه دره بید
دره بید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه دره بنگرو دلوداب آبمورد
دره بنگرو دلوداب آبمورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه خیار کار
خیار کار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چنگ
چنگ
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چشمه لیرو
چشمه لیرو
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چشمه جفته سفلی
چشمه جفته سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چشمه جفته
چشمه جفته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چشمه پوتی نامداران
چشمه پوتی نامداران
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه چال شاهین
چال شاهین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تهلیان وسطی
تهلیان وسطی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تنگ ناکمین
تنگ ناکمین
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تنگ زردگلال
تنگ زردگلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تنگ رود
تنگ رود
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تنگ پیواره
تنگ پیواره
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تنگ بوستان
تنگ بوستان
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تل دراز
تل دراز
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تل آبچندار
تل آبچندار
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تل آب سفید
تل آب سفید
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه تگسیاه
تگسیاه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه پشت توت
پشت توت
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه پستوک
پستوک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه پایتخت گلال
پایتخت گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه پاچات گلال
پاچات گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه پاتاوه گلال
پاتاوه گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه بلوط بلند
بلوط بلند
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبمورد سفلی
آبمورد سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبمورد
آبمورد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبلمی
آبلمی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبگرمک
آبگرمک
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبکاسه
آبکاسه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبسردان علیا 2
آبسردان علیا 2
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبسردان سفلی 2
آبسردان سفلی 2
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبریزک پشت توت گلال
آبریزک پشت توت گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبدروشه
آبدروشه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبچندار گلال
آبچندار گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبچناران سفلی
آبچناران سفلی
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آبچناران
آبچناران
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه آباده
آباده
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه اشکفت علیا گلال
اشکفت علیا گلال
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه اشکفت سیاه
اشکفت سیاه
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه اسلام آباد خانویس
اسلام آباد خانویس
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه ابتدائی دلاوری
ابتدائی دلاوری
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه هود لوداب
هود لوداب
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه وحدت ده سوخته
وحدت ده سوخته
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
مدرسه نوراله آباد
نوراله آباد
نامشخص - دبستان کهگیلویه و بویراحمد لوداب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لوداب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لوداب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لوداب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد شهر لوداب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.