دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر سیلاخور

مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان سیلاخور
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه ملکوت گوشه
ملکوت گوشه
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه صمدیه
صمدیه
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید محمود شاهوردی
شهید محمود شاهوردی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید محمد علی بختیاری
شهید محمد علی بختیاری
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید قاسم چهار میری
شهید قاسم چهار میری
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید عزیزاله یار احمدی
شهید عزیزاله یار احمدی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید عزت پاپی
شهید عزت پاپی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید رضا بختیاری
شهید رضا بختیاری
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید حسین موسوی
شهید حسین موسوی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید احمد علی حاجیوند
شهید احمد علی حاجیوند
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید ناصر بهرامی
شهید ناصر بهرامی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید محمود ابراهیمی
شهید محمود ابراهیمی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید محمد رضا پیروایه
شهید محمد رضا پیروایه
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید کریم ساکی
شهید کریم ساکی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید فرمنش
شهید فرمنش
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید علی منصوری
شهید علی منصوری
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید صادقی
شهید صادقی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهدای میدان
شهدای میدان
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهدای ده حاجی
شهدای ده حاجی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شهدای پهلوانکل
شهدای پهلوانکل
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه شکوفه ها
شکوفه ها
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه خیر خانم کوهنگ
خیر خانم کوهنگ
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه حاج سید احمد خمینی
حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه ثارالله
ثارالله
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه تبوک
تبوک
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه آزادگان بانک صادرات 1
آزادگان بانک صادرات 1
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه امام رضا
امام رضا
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه امام حسن
امام حسن
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه 8 شهریور
8 شهریور
نامشخص - دبستان لرستان سیلاخور
مدرسه مهندس یوسف قالیچه چیان
مهندس یوسف قالیچه چیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه فاطميه
فاطميه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه مهندس یوسف قالیچه چیان
مهندس یوسف قالیچه چیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه حضرت امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه ام البنين (س)
ام البنين (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری لرستان سیلاخور
مدرسه معتضدی
معتضدی
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه شهید عابدین پیامنی
شهید عابدین پیامنی
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه حضرت مهدی (عج)
حضرت مهدی (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه لرستان سیلاخور
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر سیلاخور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر سیلاخور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر سیلاخور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر سیلاخور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.