جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر گوگان

مدرسه شهيد مطهری
شهيد مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه نورهدايت
نورهدايت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه مکتب زینب قشلاق
مکتب زینب قشلاق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه مکتب الصادق 2
مکتب الصادق 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه مکتب الصادق
مکتب الصادق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه فارابی 1
فارابی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه شهید محلاتی فیروزسالار
شهید محلاتی فیروزسالار
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه روانبخش
روانبخش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه اسلامي
اسلامي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه محسن وکیلی خاصلو
محسن وکیلی خاصلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه بعثت تیمورلو
بعثت تیمورلو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه کوثر 4
کوثر 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه شهید چمران تیمورلو
شهید چمران تیمورلو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه الزهرا گوگان
الزهرا گوگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه دیانت احمدی گوگان
دیانت احمدی گوگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه دکترحسابی گوگان
دکترحسابی گوگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه امام محمدباقر (ع)
امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه امام صادق
امام صادق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه نرگس دستجرد
نرگس دستجرد
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه کوثر 3
کوثر 3
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه فضيلت
فضيلت
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه شهيد فهميده
شهيد فهميده
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه شهيد فيض الله زاده
شهيد فيض الله زاده
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه شهید اصغر برادران
شهید اصغر برادران
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه بدر
بدر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
مدرسه امام حسين (ع)
امام حسين (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی گوگان
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر گوگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر گوگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر گوگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر گوگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.