پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سمنان شهر سرخه

مدرسه كاردانش كبری حمیدی
كاردانش كبری حمیدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه كاردانش حضرت خدیجه (س)
كاردانش حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش فرهاد صفا
کاردانش فرهاد صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش آسیه
کاردانش آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش 15 خرداد مومن آباد
کاردانش 15 خرداد مومن آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه کاردانش پرتو قرآن عشایری
کاردانش پرتو قرآن عشایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سمنان سرخه
مدرسه كار دانش حضرت فاطمه (س)
كار دانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سمنان سرخه
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه قیام
قیام
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید مهدی عراقی
شهید مهدی عراقی
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید حسن حسنان
شهید حسن حسنان
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید فرهاد صفا
شهید فرهاد صفا
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید حسن حسنان
شهید حسن حسنان
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شهید امامی
شهید امامی
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه شایستگان سرخه
شایستگان سرخه
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه سلمان فارسی عشایری
سلمان فارسی عشایری
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه آیت ا... ارسطو
آیت ا... ارسطو
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه حاج ذات الله مومن آبادی
حاج ذات الله مومن آبادی
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه بهارستان
بهارستان
نامشخص - دبستان سمنان سرخه
مدرسه کبری حمیدی عشایری
کبری حمیدی عشایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه پرتو قرآن عشایری
پرتو قرآن عشایری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه تومان مدیری
تومان مدیری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه شهید فرهاد صفا
شهید فرهاد صفا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری سمنان سرخه
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه كبری حمیدی عشایری
كبری حمیدی عشایری
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه پرتو قرآن عشایری
پرتو قرآن عشایری
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه آیت الله فیض
آیت الله فیض
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
مدرسه 15 خرداد مومن آباد
15 خرداد مومن آباد
نامشخص - دوره اول متوسطه سمنان سرخه
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان سمنان شهر سرخه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سمنان شهر سرخه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سمنان شهر سرخه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سمنان شهر سرخه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.