چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان

مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر معین
کاردانش دکتر معین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اندیشه نو
کاردانش اندیشه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش پویا
کاردانش پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه كاردانش رسالت
كاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش والفجر
کاردانش والفجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نبوت
کاردانش نبوت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمدرضا شهریاری 1
کاردانش محمدرضا شهریاری 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا (س)
کاردانش فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش سرمد
کاردانش سرمد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حیاتی کرمانی
کاردانش حیاتی کرمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش حر
کاردانش حر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش احیاء
کاردانش احیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فضیلت
کاردانش فضیلت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 1
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای فن آوران
حرفه ای فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای علم و اندیشه
حرفه ای علم و اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای صاحب الزمان (عج)
حرفه ای صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای اندیشه فردا
حرفه ای اندیشه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای ارشاد
حرفه ای ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای خوارزمی
حرفه ای خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای استاد فرشچیان
حرفه ای استاد فرشچیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه فنی حر
فنی حر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه سیدالشهداء (ع)
سیدالشهداء (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای هنرهای زیبا
حرفه ای هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای ره آورد
حرفه ای ره آورد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه استاد فرشچیان
استاد فرشچیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای حضرت فاطمه (س)
حرفه ای حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه حرفه اي تلاش
حرفه اي تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه حکمت
حکمت
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه شایسته
شایسته
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 1
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه المهدی (عج)
المهدی (عج)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اردشیر همتی
اردشیر همتی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ارباب زاده
ارباب زاده
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اختر
اختر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اباصالح (عج)
اباصالح (عج)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه یاس
یاس
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه هوشنگ مرادی کرمانی
هوشنگ مرادی کرمانی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه هانی ابن عروه
هانی ابن عروه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نیک اختر
نیک اختر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نوید آینده
نوید آینده
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.