شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر بم

مدرسه كاردانش عباس كاظمی
كاردانش عباس كاظمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش نسیبه
کاردانش نسیبه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش شمس الدینی
کاردانش شمس الدینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه کاردانش جوادالائمه
کاردانش جوادالائمه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان بم
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه حرفه ای فرهیختگان
حرفه ای فرهیختگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه حرفه ای فرهنگ
حرفه ای فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه حرفه ای پیوند
حرفه ای پیوند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه کافی
کافی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان بم
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان کرمان بم
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان کرمان بم
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه ولایت باغتک
ولایت باغتک
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه نظر
نظر
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه نسیبه
نسیبه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه ندای زهرا (س)
ندای زهرا (س)
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه نجات الهی
نجات الهی
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه نبوت خواجه عسکر
نبوت خواجه عسکر
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مهرابی
مهرابی
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه منتظری
منتظری
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مکتب الزینب
مکتب الزینب
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مکتب الزهرا (س)
مکتب الزهرا (س)
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مقداد اسلام آباد
مقداد اسلام آباد
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه محمدیه
محمدیه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه لاله های انقلاب
لاله های انقلاب
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه کوثرالرسول (س)
کوثرالرسول (س)
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه مساحی 2
مساحی 2
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه بروات
بروات
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه افسریه
افسریه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه هما
هما
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه محمد باقری
محمد باقری
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه شهید ضرغام
شهید ضرغام
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه رزمنده 2
رزمنده 2
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه رزمنده 1
رزمنده 1
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه حضرت خدیجه (س)
حضرت خدیجه (س)
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه بروات
بروات
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه افسریه
افسریه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فرشته
فرشته
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فرجیه
فرجیه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فاطمیه دولت آباد انصاری
فاطمیه دولت آباد انصاری
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه فاطمی
فاطمی
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه غدیر تورنج
غدیر تورنج
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه عمار درباغ
عمار درباغ
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه عماد
عماد
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه عباس صیادی زاده
عباس صیادی زاده
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه عامری
عامری
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه صاحب الزمان بندر
صاحب الزمان بندر
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه شهید مهدی رنجبر
شهید مهدی رنجبر
نامشخص - دبستان کرمان بم
مدرسه شهید مطهری کروک
شهید مطهری کروک
نامشخص - دبستان کرمان بم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر بم را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر بم انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر بم ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر بم را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.