دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه سرای دانشمدرسه سرای دانش
سرای دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 11
مدرسه شهید بنکدار
شهید بنکدار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه پیام آزادی
پیام آزادی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 11
مدرسه راهنمای کودک
راهنمای کودک
پسرانه - دبستان تهران منطقه 11
مدرسه نورالهدی
نورالهدی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه ترنم
ترنم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حکمت
حکمت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه غدیر
غدیر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه فرشته
فرشته
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه هجرت
هجرت
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه نرگس
نرگس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حضرت فاطمه
حضرت فاطمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه موسویان
موسویان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه پیروان زینب
پیروان زینب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه راه فاطمه
راه فاطمه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه بینش
بینش
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه عصر آزادی
عصر آزادی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه طهورا
طهورا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه خیرالنسا
خیرالنسا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه برگزیدگان
برگزیدگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه نور الهدی
نور الهدی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حامی
حامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه پاستور
پاستور
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حکمت
حکمت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه میثم
میثم
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه استقلال
استقلال
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه امام حسین
امام حسین
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه امیدان
امیدان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه گلبرگ
گلبرگ
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه صابر
صابر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه بهشت
بهشت
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه ماهان
ماهان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه ایل بیگی
ایل بیگی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه صدر
صدر
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه قدس
قدس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه احمدیه اسلامی
احمدیه اسلامی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه شهید آسایش
شهید آسایش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه شهید حسن مدرس
شهید حسن مدرس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه حضرت ابوالفضل
حضرت ابوالفضل
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه دانش بخش
دانش بخش
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه صاحب الزمان
صاحب الزمان
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 11
مدرسه جامی
جامی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه تربیت (آموزش از راه دور)
تربیت (آموزش از راه دور)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه تربیت (آموزش از راه دور)
تربیت (آموزش از راه دور)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه سروش 1
سروش 1
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه اقبال
اقبال
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه هادی 1
هادی 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه حافظ
حافظ
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه شهید نیازی
شهید نیازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه علوم
علوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه علوم
علوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه علوم
علوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش تهران منطقه 11
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه عروه الوثقی
عروه الوثقی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه فیروزکوهی
فیروزکوهی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه حدید
حدید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
مدرسه علم و صنعت
علم و صنعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 11
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.