شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر کارون

مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان کارون
مدرسه شهید احمدی روشن
شهید احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان کارون
مدرسه سادات
سادات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان کارون
مدرسه حسام
حسام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان کارون
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان کارون
مدرسه نورالهدی
نورالهدی
دخترانه - دبستان خوزستان کارون
مدرسه نور الایمان
نور الایمان
پسرانه - دبستان خوزستان کارون
مدرسه دستغیب 1
دستغیب 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه خاتم الانبیا
خاتم الانبیا
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه نور مبین
نور مبین
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه بهشت علم
بهشت علم
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه خالد اسلامبولی 2
خالد اسلامبولی 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه خالد اسلامبولی 1
خالد اسلامبولی 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حمید2
حمید2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حمید
حمید
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حکیم 1
حکیم 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حکیم 2
حکیم 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حضرت سمیه (س)
حضرت سمیه (س)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حضرت رسول
حضرت رسول
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حر1
حر1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حبیب ابن مظاهر 2
حبیب ابن مظاهر 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه حبیب ابن مظاهر 1
حبیب ابن مظاهر 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه چمران 2
چمران 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه چمران 1
چمران 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جوادالائمه 1
جوادالائمه 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جوادالایمه(ع)
جوادالایمه(ع)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جمهوری اسلامی2
جمهوری اسلامی2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جماران 2
جماران 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جماران 1
جماران 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جابری 2
جابری 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه جابری 1
جابری 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه تاجدینیان 2
تاجدینیان 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه تاجدینیان 1
تاجدینیان 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه تابان 2
تابان 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه تابان 1
تابان 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه بعثت 2
بعثت 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه بعثت 1
بعثت 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه باهنر 2
باهنر 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه باهنر 1
باهنر 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه باقرالعلوم(ع)
باقرالعلوم(ع)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه آینده سازان کارون
آینده سازان کارون
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه آیت 1
آیت 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه آیت 2
آیت 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه آل طاها
آل طاها
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه ایزد 1
ایزد 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه ایزد 2
ایزد 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه اهل البیت
اهل البیت
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه اندیشه کارون
اندیشه کارون
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه امین کارون
امین کارون
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه امام هادی (ع) 2
امام هادی (ع) 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه امام حسین (ع) 2
امام حسین (ع) 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه المهدی 2
المهدی 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه المهدی (عج)
المهدی (عج)
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه الزهرا کارون
الزهرا کارون
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه اشرفی اصفهانی 2
اشرفی اصفهانی 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه اشرفی اصفهانی 1
اشرفی اصفهانی 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه احرار 2
احرار 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه احرار 1
احرار 1
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
مدرسه ابوریحان بیرونی 2
ابوریحان بیرونی 2
نامشخص - دبستان خوزستان کارون
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر کارون را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر کارون انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر کارون ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر کارون را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.