شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گواور

مدرسه کاردانش مهر
کاردانش مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گواور
مدرسه کاردانش علامه طباطبایی
کاردانش علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه گواور
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه وحدت اسلامی روتوند
وحدت اسلامی روتوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه کمیل کمره گواور
کمیل کمره گواور
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه فجر سوخوررشید
فجر سوخوررشید
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه علی بن ابیطالب قیطول بهراموندی
علی بن ابیطالب قیطول بهراموندی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه عدالت اسلامی میرمینگه سفلی
عدالت اسلامی میرمینگه سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه طلوع فجر سراب قنبر
طلوع فجر سراب قنبر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شیخ جبرئیل
شیخ جبرئیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید نصیری لاری چیکان چشمه عیسی
شهید نصیری لاری چیکان چشمه عیسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید مهدی نسب
شهید مهدی نسب
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید مفتح قلی قلی
شهید مفتح قلی قلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید معیری ژاومرگ
شهید معیری ژاومرگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید محمد علی حیدری باسکله سفلی
شهید محمد علی حیدری باسکله سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید لواسانی سوخورمروتی
شهید لواسانی سوخورمروتی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید خوش زبان وارگه گواور
شهید خوش زبان وارگه گواور
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید حسینی سوخورعبدی
شهید حسینی سوخورعبدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید حسن بخشایش باسکله
شهید حسن بخشایش باسکله
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید باهنر سوخور نامدار
شهید باهنر سوخور نامدار
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهدای بدر چیکان قاسم خانی
شهدای بدر چیکان قاسم خانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهدای چوپانکاره
شهدای چوپانکاره
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه شکوه
شکوه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه سلمان فارسی چشمه جادر
سلمان فارسی چشمه جادر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه تولک
تولک
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه عقیل
عقیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه حر محمدی سفلی
حر محمدی سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه حبیب ابن مظاهر هفت چشمه
حبیب ابن مظاهر هفت چشمه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه جبارباغچه بان
جبارباغچه بان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه توحید بهرامبگ
توحید بهرامبگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه تقوی درکه
تقوی درکه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه باقرالعلوم
باقرالعلوم
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه آیت الله نجومی
آیت الله نجومی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه آیت ا... کاشانی داربادام
آیت ا... کاشانی داربادام
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه آزادی میرمینگه علیا
آزادی میرمینگه علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه آزادگان گرماب
آزادگان گرماب
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه ایثار چشمه حاجگه
ایثار چشمه حاجگه
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه امیر کبیر
امیر کبیر
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه امام مهدی (عج)
امام مهدی (عج)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه 13آبان کاظم خانی سفلی
13آبان کاظم خانی سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه گواور
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه زینب کبری
زینب کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه گواور
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گواور را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گواور انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گواور ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر گواور را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.