یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر جالق

مدرسه یزدان
یزدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه یاسر
یاسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه نگاران
نگاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه مهدی (عج)
مهدی (عج)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه ملک الشعرا
ملک الشعرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه گلشن شستون
گلشن شستون
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه گلشن جالق
گلشن جالق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه گلشن
گلشن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه علمی کله گان 2
علمی کله گان 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه علمی کله گان 1
علمی کله گان 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه عدالت ناهوک
عدالت ناهوک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه صائب سینکان
صائب سینکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شیخ محمد خیابانی کله دین
شیخ محمد خیابانی کله دین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید محمدیوسف سپاهی
شهید محمدیوسف سپاهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید محمدعلی ملازاده
شهید محمدعلی ملازاده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید محمد ملازهی ده صیادان
شهید محمد ملازهی ده صیادان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید محمد ملازهی
شهید محمد ملازهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید گنگوزهی
شهید گنگوزهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید گلدوی
شهید گلدوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید عیسی سپاهی
شهید عیسی سپاهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید عزت الله رئیسی
شهید عزت الله رئیسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید رجائی کوهکن 2
شهید رجائی کوهکن 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید رجایی کوهکن 1
شهید رجایی کوهکن 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید دهقان
شهید دهقان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید حسین بر
شهید حسین بر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید باهنر چگرد
شهید باهنر چگرد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهدای وحدت
شهدای وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه سولاهان
سولاهان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه زینب (س) 1
زینب (س) 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه زبیده
زبیده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه راشدین جالق
راشدین جالق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه رازی کشان
رازی کشان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه دهخدا مکسوخته
دهخدا مکسوخته
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه دهخدا
دهخدا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه خدیجه الکبری
خدیجه الکبری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه حنفی ابیک 2
حنفی ابیک 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه حنفی ابیک 1
حنفی ابیک 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه حضرت علی (ع)
حضرت علی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه حسام الدین
حسام الدین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه پشتکوه 2
پشتکوه 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه پرورش پشتکوه یک
پرورش پشتکوه یک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه آفتاب شرق
آفتاب شرق
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه ایثارسردک کله گان
ایثارسردک کله گان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه اهل بیت
اهل بیت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
مدرسه امیرالمومنین (ع)
امیرالمومنین (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان جالق
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر جالق را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر جالق انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر جالق ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر جالق را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.