شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر گمیشان

مدرسه کاردانش شهید مطهری
کاردانش شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه كاردانش وحدت اسلامی
كاردانش وحدت اسلامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه کاردانش نیازی
کاردانش نیازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه کاردانش خدیجه کبری
کاردانش خدیجه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان گمیشان
مدرسه سعدی آرخ بزرگ
سعدی آرخ بزرگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گمیشان
مدرسه حاجی رجب کلته
حاجی رجب کلته
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان گمیشان
مدرسه نازمراد آخوند
نازمراد آخوند
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه مهناز مظفری
مهناز مظفری
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه ملاقدیر ثنائی
ملاقدیر ثنائی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه معرفت سوده
معرفت سوده
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه مسكین قلیچ
مسكین قلیچ
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه مراد بردی
مراد بردی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه مختوم قلی کتوک
مختوم قلی کتوک
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه محمد ولی کمینه
محمد ولی کمینه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه محمد ولی کمینه
محمد ولی کمینه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه کریم ایشان
کریم ایشان
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه قلعه جیق کوچک
قلعه جیق کوچک
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه قره جه لر
قره جه لر
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه فرش نگین مشهد قلمس
فرش نگین مشهد قلمس
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه عذر اثالثی آلتن
عذر اثالثی آلتن
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه عبدالعزیز آخوند مغفوری خواجه نفس
عبدالعزیز آخوند مغفوری خواجه نفس
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه عبدالشکور شهنازی
عبدالشکور شهنازی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه صفا ایشان
صفا ایشان
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه صدیق
صدیق
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید عبدالخلیل تراج نژاد
شهید عبدالخلیل تراج نژاد
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید خدر قرنجیک
شهید خدر قرنجیک
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید عبدالر شید اطلسی
شهید عبدالر شید اطلسی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید عبدالخلیل تراج نژاد
شهید عبدالخلیل تراج نژاد
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید عادل دوست
شهید عادل دوست
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید احمد مختوم خواجه نفس
شهید احمد مختوم خواجه نفس
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهید گوجینی 2
شهید گوجینی 2
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهدای مناء
شهدای مناء
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهدای دهنه
شهدای دهنه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه شهدای غزه
شهدای غزه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه سوده
سوده
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه سحر نیکوکار کله پست
سحر نیکوکار کله پست
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه سپند برخدایی
سپند برخدایی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه ذلیلی
ذلیلی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه خاتم الانبیاء
خاتم الانبیاء
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حنبلی سقرتپه
حنبلی سقرتپه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حمید آخوند قولی
حمید آخوند قولی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حاجی گوکی کمالی کم
حاجی گوکی کمالی کم
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حاجی عراز قلیچ موحد
حاجی عراز قلیچ موحد
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حاج علی سطوت منش
حاج علی سطوت منش
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه حاج سید جان گل محمدی
حاج سید جان گل محمدی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه چهار یار قلعه جیق
چهار یار قلعه جیق
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه جهاد چار قلی
جهاد چار قلی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه ثنایی 1
ثنایی 1
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه توماجلر سقرتپه
توماجلر سقرتپه
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه ترکمن
ترکمن
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه پنج شنبه آخوند
پنج شنبه آخوند
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه آنه ملا شیروانی
آنه ملا شیروانی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه آرش بر خدایی
آرش بر خدایی
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان گلستان گمیشان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر گمیشان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر گمیشان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر گمیشان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر گمیشان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.