دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خداآفرین

مدرسه کاردانش خمارلو
کاردانش خمارلو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه حسن بگلو
حسن بگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه چوپه درق
چوپه درق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه جابر ابن حیان
جابر ابن حیان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه اولیق
اولیق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه اوحدی
اوحدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه الهرد 2
الهرد 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه اسیران
اسیران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه احمدلو
احمدلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه ابریق
ابریق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه ابراهیم بگلو
ابراهیم بگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه یوسفلو
یوسفلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه همنشین
همنشین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه هدایت خداآفرین
هدایت خداآفرین
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه نهضت سواد آموزی
نهضت سواد آموزی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه نظامی 2
نظامی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه لمه اسلام
لمه اسلام
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه کریشان 2
کریشان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه کریشان
کریشان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه عمار 1
عمار 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه صائب 2
صائب 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه صائب 1
صائب 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید نوری مرزآباد
شهید نوری مرزآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید محمودی کوانق
شهید محمودی کوانق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید محرمی
شهید محرمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید گوزلی
شهید گوزلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید گلسرخی
شهید گلسرخی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید قلیزاده
شهید قلیزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید قاضی
شهید قاضی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید فهمیده ابراهیم بگلو
شهید فهمیده ابراهیم بگلو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید فردی
شهید فردی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید فتحی پور
شهید فتحی پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید عبدی
شهید عبدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید زارعی
شهید زارعی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید خیابانی
شهید خیابانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید حاجی زاده
شهید حاجی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید جلالی فر
شهید جلالی فر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید تیموری
شهید تیموری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید بنیاد پور
شهید بنیاد پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
مدرسه شهید باقری 2
شهید باقری 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی خداآفرین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خداآفرین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خداآفرین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خداآفرین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر خداآفرین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.