یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر ریگان

مدرسه کاردانش نرجسیه
کاردانش نرجسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ریگان
مدرسه ابوریحان
ابوریحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ریگان
مدرسه اخلاص
اخلاص
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ریگان
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه نبوت وحدت
نبوت وحدت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه نام آوران
نام آوران
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه مرتضی ابراهیم پور
مرتضی ابراهیم پور
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه مالك اشتر
مالك اشتر
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه کرامت
کرامت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه عبادت رحمت آباد ریگان
عبادت رحمت آباد ریگان
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید مونسی
شهید مونسی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره)
شهید مصطفی خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید كاظمی
شهید كاظمی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید غلامشاهی
شهید غلامشاهی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید عیسی پارسا
شهید عیسی پارسا
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید طهماسب روهینا
شهید طهماسب روهینا
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید صدوقی (ره)
شهید صدوقی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید ستاری جزانخواص
شهید ستاری جزانخواص
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید رئیس اکبری
شهید رئیس اکبری
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید رضا دهقانیان
شهید رضا دهقانیان
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید رجائی محمدآباد ریگان
شهید رجائی محمدآباد ریگان
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید دهقانپناه
شهید دهقانپناه
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید برزنگ
شهید برزنگ
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید آبیار
شهید آبیار
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید افری
شهید افری
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید اشرفی اصفهانی (ره)
شهید اشرفی اصفهانی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهید ابوذر
شهید ابوذر
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهدای گمنام
شهدای گمنام
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شهدای دانش آموز
شهدای دانش آموز
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه سجادیه
سجادیه
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه حدیث
حدیث
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه حجت
حجت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه جواد الائمه
جواد الائمه
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه ترنم ولایت
ترنم ولایت
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه بیت المقدس
بیت المقدس
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه به سوی ظهور
به سوی ظهور
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه امام زین العابدین
امام زین العابدین
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه امام حسن عسگری
امام حسن عسگری
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه المهدی (ع)
المهدی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه الزهراء عباس آباد
الزهراء عباس آباد
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دبستان کرمان ریگان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر ریگان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر ریگان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر ریگان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر ریگان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.