سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر کنارک

مدرسه کاردانش زکیه کنارک
کاردانش زکیه کنارک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه حضرت معصومه پزم تیاب
حضرت معصومه پزم تیاب
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه نجمه پزم مچان
نجمه پزم مچان
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه ندای توحید زرآباد
ندای توحید زرآباد
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه 13  سیزده آبان اسلام آباد
13 سیزده آبان اسلام آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه 12 فروردین بیشمنت
12 فروردین بیشمنت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه یاسر لاش زرآباد
یاسر لاش زرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه یادگار امام
یادگار امام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه وحدت شاهی چات
وحدت شاهی چات
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه نبوت بیر آگند
نبوت بیر آگند
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه ناصر خسرو تنگ
ناصر خسرو تنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه منتظر قائم
منتظر قائم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه ملا صدرای شیرازی
ملا صدرای شیرازی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه معرفت گنجک
معرفت گنجک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه محمد رسول الله
محمد رسول الله
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه محدثه پارک هوتان
محدثه پارک هوتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه مالک اشتر سیدآباد
مالک اشتر سیدآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه کوثر تنگ
کوثر تنگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فرهنگ سملی آباد
فرهنگ سملی آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فاطمیه کهیر
فاطمیه کهیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فاروق اعظم
فاروق اعظم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه فاتح خیبر ناصرآباد
فاتح خیبر ناصرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه عمار شهرک زرآباد
عمار شهرک زرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه علامه جعفری
علامه جعفری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه عدالت دوکی
عدالت دوکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهیدمحتشمی نیابگی هانس
شهیدمحتشمی نیابگی هانس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید هاشمی نژاد گبولان
شهید هاشمی نژاد گبولان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید نامجو پارک نوک آباد
شهید نامجو پارک نوک آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید میر شاهی
شهید میر شاهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید منتظر قائم امام آباد
شهید منتظر قائم امام آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مفتح احمدآباد
شهید مفتح احمدآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مراد قلی پارک هوتان
شهید مراد قلی پارک هوتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مدرس کلندانی
شهید مدرس کلندانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید محولاتی جوزدر
شهید محولاتی جوزدر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید مالکی بیر بالا
شهید مالکی بیر بالا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید فلاحی گوردیم
شهید فلاحی گوردیم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید غلامرضا صوفی
شهید غلامرضا صوفی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید غلامرضا زنگویی
شهید غلامرضا زنگویی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید غلام محمد مظاهری
شهید غلام محمد مظاهری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید عمر ملازهی
شهید عمر ملازهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید علیرضا ارسطوئیان
شهید علیرضا ارسطوئیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید علی معمار
شهید علی معمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید علی آبادی پزم تیاب
شهید علی آبادی پزم تیاب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید علی اکبر یا الله حمید گو
شهید علی اکبر یا الله حمید گو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید عباسعلی شیخ
شهید عباسعلی شیخ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید عباس دوران بلال آباد
شهید عباس دوران بلال آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید صاحبی حیدرآباد
شهید صاحبی حیدرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید شیرودی پزم مچان
شهید شیرودی پزم مچان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
مدرسه شهید ستاری نوالک
شهید ستاری نوالک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان کنارک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر کنارک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر کنارک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر کنارک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر کنارک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.