جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کِرِندِ غرب

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه هفت تیر طلسم
هفت تیر طلسم
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه وحدت زرده
وحدت زرده
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه میرزا کوچک خان داراب
میرزا کوچک خان داراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه مقدس اردبیلی
مقدس اردبیلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه قائم قلقله
قائم قلقله
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فطرت سرخه دیزه
فطرت سرخه دیزه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فرقان سرتنگ
فرقان سرتنگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فجر شهرک ریجاب
فجر شهرک ریجاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه عشایری مهاجر 2
عشایری مهاجر 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه عشایری مهاجر 1
عشایری مهاجر 1
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه صفین شالان
صفین شالان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید یعقوب صفری سر چقا
شهید یعقوب صفری سر چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید محمدی گوشکردی
شهید محمدی گوشکردی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید کریم کریمی
شهید کریم کریمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهیدان اسلام
شهیدان اسلام
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهداء مکه
شهداء مکه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه راه علی
راه علی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه راه امام
راه امام
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه حضرت معصومه
حضرت معصومه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه حضرت حمزه
حضرت حمزه
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه توحیدهلته
توحیدهلته
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه پاسداران اسلام
پاسداران اسلام
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه باغچه بان
باغچه بان
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه آیت اله شیرازی
آیت اله شیرازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه آیت اله بروجردی
آیت اله بروجردی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه آیت ا... مشکینی
آیت ا... مشکینی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه اهل بیت
اهل بیت
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امام مهدی
امام مهدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امام محمد باقر (ع)
امام محمد باقر (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امام محمد باقر
امام محمد باقر
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه 15خرداد هوکانی
15خرداد هوکانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه خلیج فارس
خلیج فارس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه جابربن حیان
جابربن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه بعثت ریجاب
بعثت ریجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه آیت الله کاشانی
آیت الله کاشانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه اقبال لاهوری
اقبال لاهوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
پسرانه - دوره اول متوسطه کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه کِرِندِ غرب
مدرسه شهید مرادی
شهید مرادی
نامشخص - دوره اول متوسطه کرمانشاه کِرِندِ غرب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کِرِندِ غرب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کِرِندِ غرب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کِرِندِ غرب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کِرِندِ غرب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.