شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دشتیاری

مدرسه کاردانش مالک اشتر نگور
کاردانش مالک اشتر نگور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محمد امین (ص)
محمد امین (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه شهید محلاتی
شهید محلاتی
مختلط - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه شهید احمد پور هلگداری
شهید احمد پور هلگداری
مختلط - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه تکتم باهوکلات
تکتم باهوکلات
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه شهدای دانش آموز کلانی
شهدای دانش آموز کلانی
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه عصمت سیتار
عصمت سیتار
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه کچ
کچ
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه للوبازار
للوبازار
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه ایوذر غفاری لکوکچ
ایوذر غفاری لکوکچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه انقلاب سندیر احمد
انقلاب سندیر احمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه انقلاب دمپگ
انقلاب دمپگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امیرمراد قلی صفر زهی
امیرمراد قلی صفر زهی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امامت رودی کریم بخش
امامت رودی کریم بخش
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام زین العابدین (ع)
امام زین العابدین (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام خمینی ریپگ صالح
امام خمینی ریپگ صالح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه امام جعفرصادق درگس عبدالرحمن
امام جعفرصادق درگس عبدالرحمن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه ام کلثوم نوبندیان
ام کلثوم نوبندیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه الاقص گبولانی
الاقص گبولانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه اقبال لاهوری کرگ
اقبال لاهوری کرگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه احمدی روشن
احمدی روشن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه ابوعلی سینا کلسکان
ابوعلی سینا کلسکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه 22 بهمن کرگی
22 بهمن کرگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه 15 خرداد 2 فتحعلی کلات
15 خرداد 2 فتحعلی کلات
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه یعقوب لیث گرگیج
یعقوب لیث گرگیج
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه یعقوب بازار
یعقوب بازار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه یاسر سماچ ملا محمود
یاسر سماچ ملا محمود
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه هشت شهریور پیر سهراب
هشت شهریور پیر سهراب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه هجرت جر
هجرت جر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه هجرت بمباسری
هجرت بمباسری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه هاجر سند میرثوبان
هاجر سند میرثوبان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نیلگ
نیلگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نیک اندیشان
نیک اندیشان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نیام بیت
نیام بیت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نوک آباد
نوک آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نوآوران
نوآوران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه ندکان شفی محمد
ندکان شفی محمد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه نبوت گرمنزل
نبوت گرمنزل
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه میر یوسف انتظاری
میر یوسف انتظاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه میثم تمار روستای دور
میثم تمار روستای دور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مولوی سماچ کرگ
مولوی سماچ کرگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مهدی بنواسحاق بازار
مهدی بنواسحاق بازار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مفیدرانک
مفیدرانک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه معاد سنگان
معاد سنگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مسعود علیمحمدی
مسعود علیمحمدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مزن پاد
مزن پاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مریم بجار بازار
مریم بجار بازار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مریدارو
مریدارو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه مرتضی سیدآباد
مرتضی سیدآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محمدجواد تندگویان
محمدجواد تندگویان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محمد درودیان
محمد درودیان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محسن ذوالفقاری
محسن ذوالفقاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه محدثه درگس
محدثه درگس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه لانیاری
لانیاری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه گیتیگ
گیتیگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه گندو
گندو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
مدرسه گزانی پتی هان
گزانی پتی هان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان دشتیاری
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دشتیاری را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دشتیاری انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دشتیاری ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر دشتیاری را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.