یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر لاشار

مدرسه بعثت
بعثت
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه کچکی
کچکی
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه یاسر جان آباد
یاسر جان آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه یادگار امام حاجی آباد بیچند لاشار
یادگار امام حاجی آباد بیچند لاشار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه هویزه سیسرک
هویزه سیسرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه هودسار تاپ دن
هودسار تاپ دن
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه نورآباد
نورآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه میثاق تنگسر
میثاق تنگسر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه مولوی عبدالعزیز سرزه
مولوی عبدالعزیز سرزه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه مهراب
مهراب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه مهدی
مهدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه منوره آپودم
منوره آپودم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه ملاصدرا شیزین پتان
ملاصدرا شیزین پتان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه مدرس
مدرس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه محمود حسابی جهلی شهر
محمود حسابی جهلی شهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه محمد رسول الله کاشکا
محمد رسول الله کاشکا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه محمد امین (ص) سرخ رودان
محمد امین (ص) سرخ رودان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه کوثر جگردک
کوثر جگردک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه کمال الملک لاشار
کمال الملک لاشار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فیضیه
فیضیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فردوسی پارود
فردوسی پارود
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فردوس
فردوس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فتح المبین پاگ
فتح المبین پاگ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فاطمه زهرا
فاطمه زهرا
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه فاتح
فاتح
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه عمار بغدان
عمار بغدان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه عطار جوهانی
عطار جوهانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه صدیقه
صدیقه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه صدیق اکبر (ع)
صدیق اکبر (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه صدف توکلی
صدف توکلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شیخ فضل الله نوری
شیخ فضل الله نوری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شیخ شلتوت
شیخ شلتوت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید نواب صفوی هیتکان
شهید نواب صفوی هیتکان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید نامجو جاوشیر
شهید نامجو جاوشیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید معمار
شهید معمار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید مراد لاسکانی
شهید مراد لاسکانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید مالکی گتیتسک
شهید مالکی گتیتسک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید کشوری شبروار
شهید کشوری شبروار
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید قلی زاده
شهید قلی زاده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید علیرضا اربابی کرپاسی
شهید علیرضا اربابی کرپاسی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید صباح پور
شهید صباح پور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید شوشتری
شهید شوشتری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
مدرسه شهید شعار کچکی
شهید شعار کچکی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان لاشار
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر لاشار را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر لاشار انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر لاشار ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر لاشار را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.