یک‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر حمیل

مدرسه نصرمیله سر
نصرمیله سر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه نسیبه کندهر
نسیبه کندهر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه میقات منوری
میقات منوری
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه میعاد سراب میله سر
میعاد سراب میله سر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه میثم کمر سوراخ
میثم کمر سوراخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه مطهرین مومنائی
مطهرین مومنائی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه محجوب حمیل
محجوب حمیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه مبین چشمه کبود
مبین چشمه کبود
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه کهف گاوروانی
کهف گاوروانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه کمیل گراوند
کمیل گراوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه کمال باندرعلیا
کمال باندرعلیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه قمربنی هاشم گردنگاه قوچمی
قمربنی هاشم گردنگاه قوچمی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه فضل ری بلگ سفلی
فضل ری بلگ سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه فتح بدر گرد
فتح بدر گرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه عرفان بازگه
عرفان بازگه
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه طلوع خپگه شیان
طلوع خپگه شیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه صافات
صافات
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید ناصری داربید
شهید ناصری داربید
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید صفائی زعفران علیا
شهید صفائی زعفران علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید حمزه جهانبیگی قلاجی
شهید حمزه جهانبیگی قلاجی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید چمران چشمه سنگی
شهید چمران چشمه سنگی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید بهشتی شاه بداغ
شهید بهشتی شاه بداغ
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید احمد داوند قلعه ترک
شهید احمد داوند قلعه ترک
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید نصرت اله صیادیان
شهید نصرت اله صیادیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید لطف اله احمدیان
شهید لطف اله احمدیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید صمد بیل رام نجفی راد
شهید صمد بیل رام نجفی راد
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شهداء مرصاد سراب هرسم
شهداء مرصاد سراب هرسم
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شقایق گردی
شقایق گردی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه شعیب توه سرخک علیا
شعیب توه سرخک علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه سراج قوچمی نامدار
سراج قوچمی نامدار
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه سجاد باندر سفلی
سجاد باندر سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه رضوی مله هار
رضوی مله هار
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه رضوان چقاجنگاه علیا
رضوان چقاجنگاه علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه حکمت خمارتاج
حکمت خمارتاج
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه حجت مله سرخ
حجت مله سرخ
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه حافظ چهارمله عرب
حافظ چهارمله عرب
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه میان چقا
میان چقا
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه بیان
بیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه بنیاد 15خرداد
بنیاد 15خرداد
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه انشراح
انشراح
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه امام محمد باقر پلنگرد
امام محمد باقر پلنگرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه افق شوهان
افق شوهان
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه استقامت
استقامت
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه ابوذرحمیل
ابوذرحمیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه حشر
حشر
نامشخص - دبستان کرمانشاه حمیل
مدرسه مهارت
مهارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه شهید حاج حامد یعقوب نژاد
شهید حاج حامد یعقوب نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه مرحوم حسن جلیلیان
مرحوم حسن جلیلیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه امید
امید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری کرمانشاه حمیل
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر حمیل را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر حمیل انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر حمیل ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر حمیل را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.