چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر سده

مدرسه یزدان
یزدان
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه حضرت رقیه
حضرت رقیه
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه صدیقه کبری (س)
صدیقه کبری (س)
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید موسوی پهلوانی
شهید موسوی پهلوانی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهیدمطهری
شهیدمطهری
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهیدمدنی
شهیدمدنی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید علیار
شهید علیار
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید طرفدار
شهید طرفدار
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید موسوی
شهید موسوی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید ملک حسینی
شهید ملک حسینی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید صدر
شهید صدر
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهید دهقانی
شهید دهقانی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه حضرت حجت
حضرت حجت
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه حر ریاحی
حر ریاحی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه بیست ودوم بهمن
بیست ودوم بهمن
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان فارس سده
مدرسه هدی 1
هدی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه صدیقه طاهره (س)
صدیقه طاهره (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه شهدا
شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس سده
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
دخترانه - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه شهید دبیری
شهید دبیری
پسرانه - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه شهید دبیری
شهید دبیری
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه پویا 1
پویا 1
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
مدرسه آسیه(س)
آسیه(س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس سده
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر سده را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر سده انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر سده ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر سده را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.