سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان قزوین شهر ضیاء آباد

مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین ضیاء آباد
مدرسه کاردانش فدک
کاردانش فدک
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید مرتضی بهبودی
شهید مرتضی بهبودی
دخترانه - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه وحدت صادق آباد
وحدت صادق آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه ضیاء ضیاء آباد
ضیاء ضیاء آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید علی رستمی شینین
شهید علی رستمی شینین
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید صفرعلی معروفی مهین
شهید صفرعلی معروفی مهین
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید رستمی
شهید رستمی
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید ذبیح اله اسلامی جرندق
شهید ذبیح اله اسلامی جرندق
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید آقا محمدی ارونقاش
شهید آقا محمدی ارونقاش
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید آخوندی حصار
شهید آخوندی حصار
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید نبی اله احدی 2
شهید نبی اله احدی 2
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید نبی اله احدی چوزه
شهید نبی اله احدی چوزه
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید مطهری قلعه عبداله خان
شهید مطهری قلعه عبداله خان
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید محمد جهانگیری قینرجه
شهید محمد جهانگیری قینرجه
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید محرمعلی مردانی طیوقچی
شهید محرمعلی مردانی طیوقچی
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید صادق بیگی قراچه قیا
شهید صادق بیگی قراچه قیا
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید شیرودی قلعه جوق
شهید شیرودی قلعه جوق
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید دستغیب حسین آباد قاقازان
شهید دستغیب حسین آباد قاقازان
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید خسرو قهرمانی بوزندان
شهید خسرو قهرمانی بوزندان
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید برینی :حسین آباد
شهید برینی :حسین آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید باهنر حیدریه
شهید باهنر حیدریه
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید نبی اله احدی 1
شهید نبی اله احدی 1
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید غفاری شاکین
شهید غفاری شاکین
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید جهانگیری
شهید جهانگیری
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهداء ضیاء آباد
شهداء ضیاء آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه سمیه ضیاء آباد
سمیه ضیاء آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه سرلشگر شهید حسین لشگری
سرلشگر شهید حسین لشگری
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه زینب کبری ضیاء آباد
زینب کبری ضیاء آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه دكتر احمد حاجی لو
دكتر احمد حاجی لو
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه خیریه سپاس
خیریه سپاس
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه باباطاهر:حسن آباد
باباطاهر:حسن آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام صادق نهب
امام صادق نهب
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام حسین (ع) اورنه
امام حسین (ع) اورنه
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه احمد آباد
احمد آباد
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید عزیز محمدی
شهید عزیز محمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه پگاه
پگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه الزهراء
الزهراء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه اندیشه سابق محدثه ساج
اندیشه سابق محدثه ساج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه ضیاء آباد معراج
ضیاء آباد معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه بنت الهدی صدر ضیاء آباد
بنت الهدی صدر ضیاء آباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید محسن
شهید محسن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری قزوین ضیاء آباد
مدرسه تزکیه
تزکیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید داود مردانی
شهید داود مردانی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید علی زمانی
شهید علی زمانی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید علیرضا عزیز محمدی
شهید علیرضا عزیز محمدی
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه شهید محرمعلی لشگری
شهید محرمعلی لشگری
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه ساجدین
ساجدین
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دوره اول متوسطه قزوین ضیاء آباد
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان قزوین شهر ضیاء آباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان قزوین شهر ضیاء آباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان قزوین شهر ضیاء آباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان قزوین شهر ضیاء آباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.