شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر سربند

مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه هود
هود
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه نینوا
نینوا
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه نجف اشرف
نجف اشرف
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه منجی
منجی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه مفلحون
مفلحون
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه محراب
محراب
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه قائمین
قائمین
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه فضل
فضل
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه عابدین
عابدین
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه طفلان مسلم
طفلان مسلم
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه صادقین
صادقین
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه صادقات
صادقات
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید نظیری
شهید نظیری
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید نامعلی تقوایی
شهید نامعلی تقوایی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید مقصود آجرلو
شهید مقصود آجرلو
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید مختار بشیری
شهید مختار بشیری
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید محمد علی حاجیوند
شهید محمد علی حاجیوند
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید محمد طاهر امانی
شهید محمد طاهر امانی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید محمد حسین مرادی فرد
شهید محمد حسین مرادی فرد
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید محمد حسن علی قورچی
شهید محمد حسن علی قورچی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید مجتبی زابلی
شهید مجتبی زابلی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید لطفی
شهید لطفی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید قیطانی
شهید قیطانی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید قدبک لویی
شهید قدبک لویی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید قبادی
شهید قبادی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید فرهنگ منصوری
شهید فرهنگ منصوری
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید علی ماشاء الله شکری
شهید علی ماشاء الله شکری
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید علی عباس ملکی
شهید علی عباس ملکی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید علی اکبر پیرهادی
شهید علی اکبر پیرهادی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید عزیزی
شهید عزیزی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید صحبت الله ضیایی
شهید صحبت الله ضیایی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید شعبانی
شهید شعبانی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید سید آقا نور هاشمی
شهید سید آقا نور هاشمی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید سلیمانی
شهید سلیمانی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید حسین میرزایی
شهید حسین میرزایی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید چمران ده مولا
شهید چمران ده مولا
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه شهدای چنارستان
شهدای چنارستان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه سنگر
سنگر
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه سلیمان خاطر
سلیمان خاطر
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه سعدی
سعدی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه رزمندگان
رزمندگان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دو شهید وزمستان
دو شهید وزمستان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دو شهید ده زمان
دو شهید ده زمان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دو شهید خنا دره علیا
دو شهید خنا دره علیا
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دو شهیدان قاییدان
دو شهیدان قاییدان
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دو شهید ده کوثر
دو شهید ده کوثر
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه دكتر حسابی
دكتر حسابی
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه خاتم
خاتم
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه بلاغت
بلاغت
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه انفاق
انفاق
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه امامت
امامت
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی سربند
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر سربند را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر سربند انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر سربند ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر سربند را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.