دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کدکن

مدرسه ادیب
ادیب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ابوسعدی
ابوسعدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ابتکار
ابتکار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه 12 بهمن حصار یزادن
12 بهمن حصار یزادن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه غفوری
غفوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید مشرفی کته تلخ
شهید مشرفی کته تلخ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید محمدرضا حجازی
شهید محمدرضا حجازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید غلامعلی شیرعلی
شهید غلامعلی شیرعلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید علیپور عبدآباد
شهید علیپور عبدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید علی محمد هدایتی
شهید علی محمد هدایتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید سید عباس حسینیان
شهید سید عباس حسینیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید سید احمد جوادی
شهید سید احمد جوادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید سمت بهار اسفیز
شهید سمت بهار اسفیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید سرانجام
شهید سرانجام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید سبحانی چولانک
شهید سبحانی چولانک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید برونسی
شهید برونسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید احمد صادقی
شهید احمد صادقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه رهروان حسین (ع) پنگی
رهروان حسین (ع) پنگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه داوریه
داوریه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت زینب (س) دافی
حضرت زینب (س) دافی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه بسیج 1
بسیج 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه باقرالعلوم (ع) 1
باقرالعلوم (ع) 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه آینده سازان چنگ کلاغ
آینده سازان چنگ کلاغ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه آفاق امیربیک
آفاق امیربیک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ایمان سیدآباد
ایمان سیدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ایمان دهمنار
ایمان دهمنار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ایثار سیدآباد
ایثار سیدآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه امام علی 3
امام علی 3
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه امام علی (ع)
امام علی (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه اکرام
اکرام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان خراسان رضوی کدکن
مدرسه الزهراء
الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه عطار کدکنی
عطار کدکنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید احمد میرزائی
شهید احمد میرزائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه آسیه
آسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه استاد شفیعی کدکنی روزانه
استاد شفیعی کدکنی روزانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه احمد میرزایی
احمد میرزایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری خراسان رضوی کدکن
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت فاطمه (س) شبانه روزی
حضرت فاطمه (س) شبانه روزی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید یارمهدی
شهید یارمهدی
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه شهدای برس
شهدای برس
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه ریحانه النبی اسفیز
ریحانه النبی اسفیز
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حضرت خدیجه (ع)
حضرت خدیجه (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه حافظ اسفیز
حافظ اسفیز
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه آیت الله العظمی خامنه‌ای
آیت الله العظمی خامنه‌ای
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه خراسان رضوی کدکن
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کدکن را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کدکن انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کدکن ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر کدکن را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.